Familj som sitter vid matbordet. De ser bistra ut

Social bostadspolitik - vad är det?

Social bostadspolitik, eller samhällelig bostadspolitik, är ett erkännande om att marknaden inte ensamt klarar bostadsförsörjningen. Här kan du läsa

Vad är social bostadspolitik?

Social bostadspolitik, eller samhällelig bostadspolitik, är ett erkännande om att marknaden inte ensamt klarar bostadsförsörjningen.

I Sverige har den sociala bostadspolitiken sedan andra världskriget konstruerats kring en stark statlig finansiering, allmännyttiga bostadsbolag, en skyddslagstiftning på hyresmarknaden, kommunalt planmonopol och bostadsförmedling samt bostadsbidrag till vissa grupper.

Sedan 90-talets början har den sociala bostadspolitiken stegvis nedmonterats, där framförallt den statliga finansieringen har avskaffats och kommunernas bostadsförsörjningsansvar försvagats samtidigt som bostadsbidraget har urholkats och allmännyttans andel av beståndet minskat.

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning
  • BoKvar-försäkring

Svensk social bostadspolitik är generell

Sveriges sociala bostadspolitik brukar kallas generell, det vill säga dess åtgärder är till för hela befolkningen, allmännyttan är exempelvis öppen för alla.

Motsaten till generell social bostadspolitik

Motsatsen är en selektiv bostadspolitik där åtgärderna är riktade mot delar av befolkningen. Det kan vara särskilda fastigheter för låginkomsttagare, så kallad social housing. Även bostadsbidraget är en selektiv åtgärd, då endast vissa grupper med vissa inkomster får ta del av det.

Vad tycker Hyregästföreningen om den sociala bostadspolitiken? 

  • Den sociala bostadspolitiken måste återupprättas, med statlig finansiering, nationella mål för bostadsförsörjningen och allmännyttiga bostadsbolag som använder det handlingsutrymme som finns inom lagens råmärke.
  • Den generella bostadspolitiken är politiskt mer stabil eftersom fler medborgare får ta del av dess åtgärder. Selektiv bostadspolitik riskerar att leda till underfinansierade åtgärder, stigmatisering och gränsdragningsproblem.