funkishus
iStock

Allmännyttan - Vad är det?

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Här kan du läsa om allmännyttan och varför den behövs.

Vad är allmännyttan?

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ett av kommunernas viktigaste verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som vänder sig till alla grupper i samhället.

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

 • Hyresförhandling
 • Juridisk rådgivning
 • BoKvar-försäkring

Hur kan allmännyttan tillföra nytta?

Det är nödvändigt att de allmännyttiga bostadsföretagen har en stor andel av bostadsbeståndet i alla kommuner och i varje del av kommunen, att de verkligen är ett bostadspolitiskt verktyg, samt att lägenheterna är av varierande utformning och storlek. Alla landets kommuner behöver ha ett allmännyttigt bostadsföretag.

Hur fungerar allmännyttan i våra kommuner?

Kommunerna har en viktig uppgift: att se till att alla människor har någonstans att bo. För att lyckas med den uppgiften har kommunerna de allmännyttiga bostadsbolagen och den kommunala marken. Enligt lagen ska de allmännyttiga bostadsbolagen se till att det finns bostäder för alla grupper i samhället. I uppdraget ingår att både bygga och förvalta hyresrätter, och att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande i både boendet och bolaget.

Vad betyder allmännyttan för svensk bostadspolitik?

De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen är en viktig förutsättning för att förverkliga en socialt hållbar bostadspolitik. Men trots bostadsbrist har kommuner på många håll avvecklat sin egen allmännytta. Kommunerna som ägare har haft stora avkastningskrav på sina egna bostadsbolag. Vinsterna har gått in i kommunkassan och använts i andra kommunala verksamheter i stället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om allmännyttan?

Vi tycker:

 • Att det ska vara obligatoriskt för en kommun att enskilt eller tillsammans med andra
  kommuner äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsbolag.
 • Allmännyttan ska vara aktiv i bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta
  bra hyresbostäder till rimliga hyror för alla grupper i samhället.
 • Allmännyttan ska erbjuda sina hyresgäster inflytande i sitt boende, både individuellt
  och gemensamt.
 • Allmännyttans resurser ska stanna i bolaget och användas för att bygga och förvalta
  bostadsbeståndet långsiktigt och hållbart.