jurist står framför bokhylla

Kamera­övervakning - när är det okej?

Kamera­övervakning kan göra att bostadsområdet upplevs som tryggare samtidigt som övervakning kan vara integritetskränkande. Vilka regler gäller och när tycker Hyresgäst­föreningen att det är okej att sätta upp kameror?

När får man ha kamera­övervakning?

Privata hyresvärdar behöver inte ansöka om tillstånd för kameravervakning, eller kamerabevakning som är den juridiska termen. Med det får bara förekomma om det finns ett uttryckligt behov och för ett särskilt syfte. Att det behövs övervakning är dock ett symtom på otrygghet. De måste också se till att följa alla regler som finns i dataskyddsförordningen om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakning innebär. 

Vilka regler gäller för kamerabevakning?

Reglerna för kamerabevakning kan vara striktare för kommunala bostadsföretag än privata på grund av att kommunala bolag i vissa sammanhang kan betraktas som myndighetsutövare, och därmed måste ansöka om tillstånd för kamerabevakning. Det kan exempelvis handla om platser där allmänheten har tillträde.

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning
  • BoKvar-försäkring

Får jag har kamerabevakning hemma?

I dag krävs inget tillstånd för privatpersoner som vill sätta upp en kamera i sitt hem. Men man får inte att kameraövervaka sina grannar. För en privatperson som vill kameraövervaka sitt eget hem måste man se till kameran inte filmar mer än den egna bostaden.

Hur anmäler jag otillåten kamerabevakning?

Om du upplever att hyresvärden bryter mot reglerna om kamerabevakning kan du anmäla det till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, som har tillsynsansvar över hela Sveriges kamerabevakning. Via IMYs hemsida kan du skicka in ett klagomålsanmälan.

Enligt dataskyddsförordningen har du som enskild också rätt att vända dig till den som kamerabevakar och invända mot bevakningen. Du har även rätt att begära tillgång till bevakningsmaterialet samt begära radering av bevakningsmaterialet.

Innan du anmäler, försök att lösa problemen själv genom att prata med din hyresvärd. Är du medlem och har frågor är du välkommen kontakta vår rådgivning. 

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om kamera­övervakning?

Kamera­övervakning kan missbrukas och upplevas obehagligt och integritetskränkande. Därför tycker vi att andra lösningar för ökad trygghet prövas först. Det finns många sätt att skapa trygghet på, exempelvis genom att installera bättre belysning. Här kan du läsa mer om hur man kan öka tryggheten i bostadsområdet