hållbar stadsutveckling
collage
Hyresgästföreningen jobbar med hållbar stadsutveckling utifrån konceptet LITA (Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv).

Så jobbar vi med hållbar stadsutveckling i Västra Sverige

Samhället står inför många utmaningar, vilka påverkar oss på olika sätt och i varierande grad. Det är då viktigt att vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara förutsättningar, för såväl dagens som morgondagens medborgare. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Hyresgästföreningen är en bred samhällsaktör som arbetar med dessa frågor. Det gör vi på olika sätt och i olika sammanhang. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgästföreningens ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av:

  • Levande städer och stadsdelar
  • Grönstruktur och ”blåytor”
  • Trygga städer och stadsdelar
  • Bygg blandat och attraktivt

Hyresgästföreningen arbetar med utgångspunkt från LITA-modellen. Genom att samla in och lyfta den lokala berättelsen om platsen, fånga och stärka det lokala engagemanget arbetar Hyresgästföreningen för Levande, Inkluderande, Trygga och Attraktiva kvarter, bostads-områden och städer.

Du kan läsa mer om LITA-modellen här.

Detta krävs för en hållbar stadsutveckling:

  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling – inte bil
  • Det behöver skapas grön- och blåytor för att främja växt- och djurliv samt trivsel
  • Kommunerna behöver inse de allmännyttiga bostadsbolagens roll för bostadsförsörjningsansvaret
  • Det behövs medborgardialog och trygghetsvandringar, tillsammans med kommun och byggaktörer, för att tidigt i processen skapa trygga och trivsamma boendemiljöer
  • Hyresgästinflytandet vid ombyggnation behöver stärkas
  • Det behöver byggas attraktivt och med estetiskt tilltalande arkitektur

 

Här kan du se en film på temat hållbar stadsutveckling:

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies