hållbar stadsutveckling
collage
Hyresgäst­föreningen jobbar med hållbar stadsutveckling utifrån konceptet LITA (Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv).

Så jobbar vi med hållbar stadsutveckling i Västra Sverige

Samhället står inför många utmaningar, vilka påverkar oss på olika sätt och i varierande grad. Det är då viktigt att vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara förutsättningar, för såväl dagens som morgondagens medborgare. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Hyresgäst­föreningen är en bred samhällsaktör som arbetar med dessa frågor. Det gör vi på olika sätt och i olika sammanhang. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgäst­föreningens ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av:

  • Levande städer och stadsdelar
  • Grönstruktur och ”blåytor”
  • Trygga städer och stadsdelar
  • Bygg blandat och attraktivt

Hyresgäst­föreningen arbetar med utgångspunkt från LITA-modellen. Genom att samla in och lyfta den lokala berättelsen om platsen, fånga och stärka det lokala engagemanget arbetar Hyresgäst­föreningen för Levande, Inkluderande, Trygga och Attraktiva kvarter, bostads-områden och städer.

Du kan läsa mer om LITA-modellen här.

Detta krävs för en hållbar stadsutveckling:

  • Kollektivtrafik, cykel och gående ska utgöra kriterierna för tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsutveckling – inte bil
  • Det behöver skapas grön- och blåytor för att främja växt- och djurliv samt trivsel
  • Kommunerna behöver inse de allmännyttiga bostadsbolagens roll för bostadsförsörjningsansvaret
  • Det behövs medborgardialog och trygghetsvandringar, tillsammans med kommun och byggaktörer, för att tidigt i processen skapa trygga och trivsamma boendemiljöer
  • Hyresgästinflytandet vid ombyggnation behöver stärkas
  • Det behöver byggas attraktivt och med estetiskt tilltalande arkitektur

 

Här kan du se en film på temat hållbar stadsutveckling:

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies