Bakom ett oranget skynke syns sju personer som sitter runt ett bord och samtalar
Hyresgästföreningen

Årets hyresförhandling i Västra Sverige

Förhandlingarna om hyreshöjningar för 2023 i Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Öckerö, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust är i full gång.

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi ser på årets förhandlingar och aktuellt läge i förhandlingarna.

Läget inför årets förhandlingar

Det har varit ovanligt tuffa förhandlingarna om 2023 års hyresnivå. Förhandlingarna inleddes i höstas med krav om historiskt höga hyreshöjningar från flera fastighetsägare på uppåt 10 procent. Förhandlingarna har också präglats av de stora kostnadsökningarna i samhället på bland annat el och andra taxor.

I nuläget finns det en handfull överenskommelser som är klara i regionen. Samtidigt har flera allmännyttiga bolag valt att avbryta förhandlingarna för att i stället låta Hyresmarknadskommittén bestämma hyresnivån.

Du kan läsa mer om hur det går i de enskilda förhandlingarna här.

Hyresgästernas förutsättningar

 • 59 procent av hushållen i hyresrätter i regionens tretton kommuner är ensamstående med eller utan barn. Det innebär att det är en inkomst som ska bära alla kostnader, vilket ger mindre marginaler att klara kostnadsökningarna. 
 • I Stor-Göteborg lägger hyresgästerna i genomsnitt 27,5 procent av inkomsten på boendekostnader, vilket är betydligt mer än de som bor i bostadsrätt eller äganderätt. Ensamstående kvinnor i landet som bor i hyresrätt lägger nästan 40 procent på boendet.

Hyresgäster är en ekonomiskt utsatt grupp som redan drabbas av levnadskostnadskrisen med de stigande priserna. 

Bostadsföretagens förutsättningar

Bostadsföretagen har under en längre period gynnats av hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge med billig finansiering och god långsiktig avkastning vilket har gjort att bostadsföretagen gått väldigt bra ekonomiskt. Det är helt enkelt lönsamt att äga hyresfastigheter.

Samtidigt ser vi att kostnaden för att bo i hyresrätt stigit mer än dubbelt så mycket som andra priser sedan början av 1990-talet fram till 2021.        

Allt det pekar på att bostadsföretagen borde klara effekterna av den samhällsekonomiska utvecklingen utan att chockhöja hyresnivån nästa år.

Nu tar vi fajten om din hyra!

Med tanke de förutsättningarna kommer vi aldrig acceptera att hyresgästerna ska bära hela kostnadsökningen för fastighetsägare som i många år gjort en väldigt lönsam affär av att hyra ut lägenheter.  När vi nu går in i hyresförhandlingarna för 2023 kommer vi göra allt för att hålla hyresnivån nere. Hyresgäster har små marginaler och riskerar att tvingas flytta och förlora sina hem om hyrorna höjs för mycket. Det förlorar hela samhället på.

Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din hyra! Hör av dig med dina synpunkter, åsikter, önskemål och klagomål kring ditt boende och din boendemiljö! Var med och förhandla din egen hyra – gå med i vår förhandlingsdelegation!

Är du intresserad av att engagera dig i förhandlingsarbetet? Då ska du mejla oss på den här mejladressen

Så går det i hyresförhandlingarna där du bor (uppdaterad 230315):

Just nu pågår förhandlingarna om nästa års hyra. Här nedan kan du utifrån kommun läsa om läget i förhandlingen med din hyresvärd, finns inte din värd med i listan beror det på att förhandlingar ännu inte påbörjats.

Vi uppdaterar den här sidan och kommer löpande fylla på med information om förhandlingarna. Senast uppdaterades sidan 23-03-15.

Genom att klicka på länkarna här under kommer du direkt till förhandlingarna som rör kommunen du är intresserad av:

Ale
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Mölndal
Orust
Partille
Stenungsund
Tjörn
Varberg
Öckerö

ALE:

Kommunal värd:

 • Alebyggen AB: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 8,81 procent. I februari valde AB Alebyggen att avbryta förhandlingarna. Istället blev det Hyresmarknadskommittén som fattade beslut om en hyreshöjning på 4,98 procent från 1 februari. Du kan läsa mer om beslutet här

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR Ale: Hyresvärd vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,61 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Ale, dit hör bland andra Rikshem AB och Skepplanda Fastigheter)
 • Balder Ale: Hyresvärden vill höja hyran från och med 1 januari 2023 men har inte preciserat kravet. 

GÖTEBORG:

Kommunala värdar:

 • AB Framtiden (Familjebostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder): Hyresvärdarna yrkade på att få höja hyran från 1 mars 2023 med 6,8 procent. I mars valde de fyra bostadsbolagen att avbryta förhandlingarna om nya hyror för 2023. Det är nu femte förhandlingsåret i rad som bolagen går till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina hyreskrav. Läs mer här.

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR Göteborg: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,73 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Göteborg, dit hör bland andra Stena Fastigheter, Skandia Fastigheter, Ernst Rosén, Ivar Kjellberg Fastighets AB, Källfelt Byggnads AB, Holger Blomstrand Byggnads AB, Sigillet)
 • Wallenstam: Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om hyreshöjning på i snitt 2,7 procent från 1 februari 2023. Läs mer om överenskommelsen här
 • Willhem AB: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 10 procent
 • Sahlin Förvaltning: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 men har inte preciserat kravet. 
 • Balder Göteborg: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 men har inte preciserat kravet. 
 • Stift Göteborgs studentbostäder (SGS): Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnar ett krav på 8,7 procent. I februari valde SGS att avbryta förhandlingarna. Det blir nu istället Hyresmarknadskommittén som avgör hyresnivån för 2023. Du kan läsa mer om det här
 • Viktoriahem: Hyresvärden vill höja hyran från 1 mars 2023 och har lämnat ett krav på 8,55 procent. 
 • Robert Dicksons Stiftelse: Hyresvärden vill höja hyran från 1 april 2023 och har lämnat ett krav på 10 procent. 
 • RCB Göteborg: Hyresvärdarna vill höja hyran från 1 april med mellan 3,8-6,5 procent från 1 januari, 1 april alternativt 1 juni 2023. (RCB är ombud för flera privata fastighetsägare i Göteborg).

HÄRRYDA:

Kommunal värd:

 • Förbo: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 7,11 procent. I februari valde Förbo AB att avbryta förhandlingarna om nya hyror för 2023. Hyresmarknadskommittén har nu beslutat att hyreshöjningen blir 4,8 procent från den 1 februari. Läs mer om hyreshöjningen här.

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR Härryda: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,0 procent (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Härryda, dit hör bland andra Wallenstam)
 • RCB Härryda: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 8,2 procent. (RCB är ombud för flera privata hyresvärdar, dit hör bland andra Derome)

KUNGSBACKA:

Kommunal värd:

 • Eksta Bostads AB: Hyresvärden ville höja hyran från 1 januari 2023 med 8,5 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om en höjning på 3,9 procent från 1 mars 2023. Läs mer om överenskommelsen här.

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR Kungsbacka: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,29 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Kungsbacka, dit hör bland andra Aranäs Fastigheter, Stena Fastigheter och Fortinova AB)
 • RCB Kungsbacka: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 8,2 procent. (RCB är ombud för flera privata hyresvärdar, dit hör bland andra Derome)
 • Balder Kungsbacka: Hyresvärden vill höja hyran från och med 1 januari 2023 men har inte preciserat kravet. 

KUNGÄLV:

Kommunal värd:

 • Kungälvsbostäder vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 6,8 procent. I februari valde Kungälvsbostäder att avbryta förhandlingarna om nya hyror för 2023. Det är nu tredje året i rad som den kommunala stiftelsen går till Hyresmarknadskommittén för att få igenom sina hyreskrav. Du kan läsa mer om det här.
 • Förbo: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 7,11 procent. I februari valde Förbo AB att avbryta förhandlingarna om nya hyror för 2023. Hyresmarknadskommittén har nu beslutat att hyreshöjningen blir 4,8 procent från den 1 februari. Läs mer om hyreshöjningen här.

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR Kungälv: Hyresvärd vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,30 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Kungälv, dit hör bland andra Tocasa Fastighets AB och HSB)
 • Balder Kungälv: Hyresvärden vill höja hyran från och med 1 januari 2023 men har inte preciserat kravet. 
 • RCB Kungälv: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 april 2023 och har lämnat krav på mellan 3,5 och 5 procent. (RCB är ombud för fyra hyresvärdar i Kungälv)

LERUM:

Kommunal värd:

 • Förbo: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 7,11 procent. I februari valde Förbo AB att avbryta förhandlingarna om nya hyror för 2023. Hyresmarknadskommittén har nu beslutat att hyreshöjningen blir 4,8 procent från den 1 februari. Läs mer om hyreshöjningen här. 

Privata värdar: 

 • Balder: Hyresvärden vill höja hyran från och med 1 januari 2023 men har ännu inte preciserat kravet.
 • Willhem AB: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 10 procent
 • Fastighetsägarna GFR Lerum: Hyresvärd vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 8,88 procent (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Lerum, däribland Svenska hus i Göteborg AB, Svenska hus Floda AB, Ernst Rosén AB och SBB)

MÖLNDAL

Kommunala värdar:

 • Förbo: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 7,11 procent. I februari valde Förbo AB att avbryta förhandlingarna om nya hyror för 2023. Hyresmarknadskommittén har nu beslutat att hyreshöjningen blir 4,8 procent från den 1 februari. Läs mer om hyreshöjningen här
 • Mölndalsbostäder: Hyresvärden vill höja hyran från 1 april 2023 med 7,8 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om en höjning på 4 procent från 1 april 2023. Läs mer om överenskommelsen här

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR Mölndal: Hyresvärd vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,55 procent (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Mölndal, däribland Wallenstam, Stena, Heimstaden, HSB)
 • Viktoriahem: Hyresvärden vill höja hyran från och med 1 mars 2023 och har lämnat ett krav på 8,12 procent. 
 • RCB Mölndal: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 april 2023 ned 6 procent. (RCB Mölndal är ombud för flera privata fastighetsägare i Mölndal, däribland Sverigehuset och Skandia)

ORUST:

Kommunal värd:

 • Stift Orustbostäder: Hyresvärden vill höja hyran från och med den 1 januari och har lämnat ett krav på 6,02 procent.  Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om en höjning på 4,3 procent från den 1 mars 2023. Du kan läsa mer om överenskommelsen här

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,19 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare på Orust, den största är Hällevik Bostads AB)

PARTILLE:

Kommunal värd:

 • Partillebo: Hyresvärden yrkade på en hyreshöjning på 8 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om en höjning på 4 procent från 1 april 2023. Läs mer om överenskommelsen här

Privata värdar:

 • Willhem AB: Hyresvärden vill höja hyran från 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 10 procent
 • GFR Partille: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,43 procent (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Partille, bland andra Wallenstam och HSB)

STENUNGSUND:

Kommunal värd:

 • Stenungsundshem: Hyresvärden yrkade på en hyreshöjning på 5,8 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om en höjning på 3,9 procent från 1 april 2023. Läs mer om överenskommelsen här

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,67 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Stenungsund, den största är HSB)

TJÖRN:

Privata värdar:

 • Fastighetsägarna GFR: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,62 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare på Tjörn, den största är Konselj Förvaltning AB)

Kommunal värd:

 • Tjörns Bostads AB: Hyresvärden yrkade på en hyreshöjning på 3,8 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om hyreshöjning på i snitt 3,4 procent från 1 januari 2023. Läs mer om överenskommelsen här

VARBERG:

Kommunal värd:

 • Varbergs Bostads AB: Hyresvärden vill höja hyran från och med 1 april 2023 och har lämnat ett krav på 6,6 procent. I mars valde Varbergs Bostads AB att avbryta förhandlingarna och i stället låta Hyresmarknadskommittén ta över. Du kan läsa mer om förhandlingen här

Privata värdar: 

 • Fastighetsägarna GFR: Hyresvärdarna vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 9,56 procent. (GFR är ombud för flera privata fastighetsägare i Varberg, den största är Derome Fastighets AB)

ÖCKERÖ

Kommunal värd:

 • Öckerö Fastighets AB: Hyresvärden yrkade på en hyreshöjning på 3,7-8,5 procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen är nu en överenskommelse klar om en hyreshöjning på 4,5-5,0 procent från 1 april 2023. Läs mer om överenskommelsen här

Privata värdar:

 • GFR Öckerö: Hyresvärd vill höja hyran från och med 1 januari 2023 och har lämnat ett krav på 8,84 procent. (GFR är ombud för de privata fastighetsbolagen Björkö Byggservice AB och Hansson Anders)