Ungdomssatsningen
Emelie Gårdeler
Melody, Hermon och Romiana

Ungdomssatsningen

Hyresgästföreningens ungdomssatsning är ett initiativ för social hållbarhet, för att öka trygghet och skapa demokratisering i bostadsområden.

Ungdomssatsning på Järvaveckan
Emelie Gårdeler
Ungdomssatsningen

Visionen är att skapa en hållbar och långsiktig ungdomssatsning som bedriver meningsfull verksamhet. Därför är det viktigt att barn och unga är drivande i planering och genomförande.

Engagerade och drivande barn och unga är grundpelaren för att ungdomssatsningens verksamhet ska lyckas. Målet är att barn och unga både bestämmer och skapar den verksamhet som de själva är i behov av. På så sätt bidrar ungdomssatsningen till ökad självmakt bland barn och unga.

Idag är Hyresgästföreningens ungdomssatsning verksam i Södertälje kommun och Stockholms stad, Järva.

Är du mellan 13–19 år och har idéer om eller vill engagera dig i aktiviteter i ditt område? Tveka inte om att höra av dig till oss via mejl eller DM på Instagram!

Kom i kontakt med oss:

ungdomssatsningen@hyresgastforeningen.se

instagram.com/hgf_ung/