hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Hyresgästföreningar i region södra Skåne

I region södra Skåne finns det idag åtta hyresgästföreningar vars uppdrag är att fokusera på bland annat förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete och att stödja och utveckla lokalt engagemang.