Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Hyresgästföreningar i region södra Skåne

I region södra Skåne finns det idag sju hyresgästföreningar vars uppdrag är att fokusera på bland annat förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete och att stödja och utveckla lokalt engagemang.