Lund östra

Vi i Lund östra

Lund östra har 2 295 medlemmar och 9 lokala hyresgästföreningar.

Lund östra, en del av Hyresgästföreningen i Södra Skåne

Se vad vi gör inom regionen