Lund västra

Vi i Lund västra

Lund västra har 3 755 medlemmar och 15 lokala hyresgästföreningar.

Lund västra, en del av Hyresgästföreningen i Södra Skåne

Se vad vi gör inom regionen