Malmö östra

Vi i Malmö östra

Malmö östra har 10 700 medlemmar och 17 lokala hyresgästföreningar.

Malmö östra, en del av Hyresgästföreningen i Södra Skåne

Se vad vi gör inom regionen