Hyreshus, balkonger, grodperspektiv, hyreshus, hyresgäster, balkonger, Hyresgäst­föreningen
Enkätfabriken

Förhandlade hyror med AB Bostaden

Som tidigare informerats slöts ett tvåårsavtal mellan AB Bostaden och Hyresgäst­föreningen i våras. Avtalet innebar en generell höjning med i genomsnitt 1,45 procent från och med den 1 april 2022 samt 2,1 procent från och med den 1 januari 2023.

Avtalet mellan AB Bostaden och Hyresgäst­föreningen gäller i 21 månader och innebar en generell höjning med 1,45 procent som började gälla den 1 april 2022. Från och med den 1 januari 2023 höjs hyrorna ytterligare med 2,1 procent.

Fördelning enligt hyressättningsmodellen (Poängen)

Höjningen i januari 2023 kommer att fördelas i parternas gemensamma hyressättningsmodell (Poängen) och den exakta höjningen varierar något mellan olika lägenheter.

Ersboda och Böleäng

Boende på delar av Ersboda kommer att få det sista steget i justeringen av geografisk värdering. Boende på Böleäng kommer att få en höjning kopplat till en förändrad situation avseende flygbuller.

Bägge dessa förändringar har vi informerat om på förhand till berörda medlemmar. Resultatet för dessa två områden innebär att höjningen den 1 januari blir i genomsnitt 3,4 procent respektive 3,3 procent (inklusive den årliga justeringen om 2,1 procent).