Vad ingår i hyran?

Hyran bestäms utifrån något som heter bruksvärdessystemet. Hyran består av flera olika delar och du som hyresgäst har rätt till flera olika saker. Här reder vi ut en del av vad hyran består av och vad du egentligen betalar för.

Det ska vara lika hyror för likvärdiga bostäder. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

Viktiga faktorer för bruksvärdet

Vad är det då för faktorer som avgör om lägenheter anses vara likvärdiga eller inte? Det som har betydelse för bruksvärdet är bland annat:

    • Lägenhetens beskaffenhet (storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering).
    • Förmåner (hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, lekplats, garage eller parkeringsplats som tillhör lägenheten).
    • Övriga faktorer (husets allmänna läge, boendemiljön i stort, närhet till kommunikationer).
Ungefärlig fördelning av din månadshyra.

De pengar du betalar varje månad går till flera olika saker. Ovan ser du en ungefärlig fördelning av vad en genomsnittlig hyra går till.

Hyror i nyproduktion

När hyror förhandlas kollektivt för lägenheter i nyproducerade hus kan man ta hänsyn till kostnaderna för att uppföra huset, även för privatägda hus. Hyrorna gäller då under 15 år. För hyror som förhandlats innan 1 februari 2013 gäller tio år. Därefter ska bruksvärdesprincipen gälla för att bestämma hyrans skälighet. Detta system kallas presumtionshyror.

Prövning av hyran

Om du som hyresgäst inte är nöjd med en förhandlingsöverenskommelse så kan hyresnämnden pröva den överenskomna hyrans skälighet. Prövningen görs då enligt bruksvärdesprincipen. Om det gäller en nyproduktionshyra förutsätts att den nya hyran är skälig om det inte finns starka skäl till att göra en annan bedömning i rena undantagsfall. Nyproduktionshyror som baseras på kostnaderna får inte användas som jämförelse eller liknande när hyror i andra lägenheter ska bestämmas.

Systematisk hyresättning

På flera platser i landet tillämpas systematisk hyressättning. Systematisk hyressättning är en utveckling av bruksvärdessystemet. Det bygger på att man genom att ta reda på hyresgästernas generella bedömningar kan värdera olika lägenheters kvaliteter och egenskaper genom ett poängssystem. I dag omfattas drygt 54 procent av SABOs bostadsföretag eller 540 000 lägenheter av någon form av systematisk hyressättning och finns på de allra flesta större orter såsom Göteborg, Örebro, Västerås och Malmö.