två kvinnor sitter brdvid varandra ocg arbetar vid dator

Hyres­förhandlingar region Mitt 2024

Hyres­förhandlingarna för 2024 har dragit igång! På denna sida håller du dig uppdaterad över vad som sker i Värmland, Dalarna, Sörmland och Örebro län. I nuläget har vi inga förhandlingsuppgörelser klara men sidan uppdateras löpande.

Tolv procent hyreshöjning inte acceptabel för regionens hyresgäster!

Många svenskar har under året kämpat hårt för att få hushållsekonomin att gå ihop. Snabbt stigande matpriser och en inflation som ätit upp inkomsterna har drabbat många hårt. Region Mitts hyresgäster är på inget vis undantagna. Fastighetsägarna har gått ut med att de vill höja hyrorna med 12 procent på flera ställen i vår region. Det är en helt orimlig höjning, och något vi aldrig kommer att acceptera.

Rikare bostadsföretag har råd med lägre hyreshöjningar

Under de gångna decenniernas högkonjunktur med låga räntor och låg inflation har bostadsföretagen och hyresvärdarna gått ekonomiskt mycket bra.

En jämförelse mellan 2011 och 2021 (data hämtade från årsredovisningar) visar att bostadsföretagens driftnetto ökat 54%, vilket innebär att hyresutvecklingen under perioden långt mer än tillräckligt täckt företagens driftskostnadsökningar.

Detta pekar på att företagen ”sparat så mycket i ladorna” och att de flesta kommer att klara effekterna av den rådande samhällsekonomiska utvecklingen utan att behöva höja hyrorna mer än ytterst måttligt.

Vi är hyresgästerna i region Mitt

När vi går in i en hyresförhandling är hyresgästernas situation alltid viktig. Vi vet att många hushåll är pressade. Till exempel är:

  • 51% av hyresgästerna i vår region är antingen yngre än 30 år eller 65 år och äldre, grupper som vanligtvis har lägre inkomster och mindre marginaler att hantera hyreshöjningar.
  • 58% av hyresgästhushållen är enpersonshushåll, dvs hushåll där hyran och konsumtionskostnaderna ska bäras av en inkomst, vilket normalt ger mindre marginal att hantera kostnadsökningar.
  • Därutöver är 8% av hyreshushållen ensamstående med hemmavarande barn under 19 år, dvs barn för vilket den ende inkomsttagaren har ett försörjningsansvar för. Dessa hushåll har normalt mycket pressad ekonomisk situation och svårt att klara även mindre hyreshöjningar.

Vi tar fighten för dig!

Hyresgästerna har inte råd med höga hyreshöjningar och den ekonomiska styrka bostadsföretagen byggt upp under det senaste decenniet gör att de kan hantera mycket av sina kostnadsökningar utan att behöva höja hyrorna. Men vi behöver ditt stöd för att lyckas!

Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din hyra! Svara på de utskick du får inför förhandlingarna! Hör av dig med dina synpunkter, åsikter, önskemål och klagomål kring ditt boende och din boendemiljö! Var med och förhandla din egen hyra – gå med i vår förhandlingsdelegation!

ditt hem är vår fight

Ditt hem - vår fight!

Förra året såg vi de högsta hyreskraven på över 30 år. Det får inte upprepas! Nu tar Hyresgäst­föreningen kampen om din hyra och för lägre hyreskrav. Men vi behöver ditt stöd! Skriv under och stöd oss i vårt krav till hyresvärdarna: SÄNK HYRESKRAVEN!

Klicka här om du bor i Värmland

Klicka här om du bor i Dalarna

Klicka här om du bor i Sörmland

Klicka här om du bor i Örebro län

 

Hyres­förhandlingarna 2023

Inför förra förhandlingsomgången ville fastighetsägarna höja hyrorna med 10 procent. Det var inget vi kunde tillåta, via tuffa förhandlingar där parterna stod långt ifrån varandra lyckades vi ändå hålla nere höjningarna. Men trots att vi lyckades hålla tillbaka historiskt höga krav från fastighetsägarna är det svårt att vara nöjd när den ekonomiska krisen och den levnadskostnadskris som följt gjort att många hyresgäster kämpar med att kunna betala hyran.