Förhandlingsdelegation

Hyresförhandlingar region Mitt

Det mesta är nu färdigförhandlat och klart. Förhandling 2022: Över 188 miljoner har sparats åt hyresgästerna i region Mitts 52 kommuner. 283 förtroendevalda, 12 förhandlare och åtta administratörer har jobbat från september till mars för att hålla tillbaka årets hyreshöjningar. Vill du engagera dig i förhandlingarna? Kontakta oss! Vill du se mer av resultatet - läs vidare! Nu uppdaterat med de senaste förhandlingarna och länkar till pressmeddelanden.

Hyresgästföreningen förhandlar hyrorna för 3 miljoner hyresgäster i 1,5 miljoner lägenheter över hela landet. I region Mitt som omfattar 52 kommuner i fyra län förhandlar vi för drygt 160 000 lägenheter i allmännyttig och privat ägo.

De som engagerar sig i hyresförhandlingar kan påverka så mycket mer än hyran. Allt från ett källarrum till stadsdelsutvecklingen till den lokala kommunpolitiken går att förändra.

Nuläget i region Mitt

Här kommer en sammanställning av resultatet för årets förhandlingar i regionen. Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg i Hyregästföreningen region Mitt sammanfattar läget så här:

- Genom årets förhandlingar har vi prutat ner hyresvärdarnas yrkanden (på högre hyror) med 43 procent. Detta motsvarar cirka 778 kronor per lägenhet och år, eller 65 kronor per lägenhet och månad.

Regionalt ligger snittet för uppgörelser med allmännyttan (kommunalt ägda lägenheter) på 1,85 procent och med 3parten på 1,93 procent.

- Regionens förhandlingar håller sig inom avvikelsen från rikssnittet "som vi normalt brukar hålla oss inom", summerar Marcus förhandlingsresultatet (när två allmännyttor ännu inte är klara). Det finns lokala olikheter och variationer som inte redovisas här. 

Så, är detta ett bra resultat?

- Ja, och detta hade inte varit möjligt att uppnå utan ett stort och föredömligt gott arbete av alla förhandlingsdelegationer och förhandlare. De förtjänar allt beröm för sitt mycket goda arbete!

Hyresförhandlingar allmännyttan region Mitt
Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg region Mitt
Förhandling 2022: Yrkanden och överenskommelser kommunala allmännyttiga bostadsföretag
Hyresförhandlingar privaten region Mitt
Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg
Förhandling 2022: Yrkanden och överenskommelser privata hyresvärdar

Om jag vill vara med och förhandla, hur gör jag då?

- Vad bra, vi vill gärna ha kontakt med dig. Skicka ett meddelande med dina tankar och frågor till intresseradmedlemmitt@hyresgastforeningen.se så hör vi av oss till dig. Du kan även kontakta mig, Marcus Kjellin vid frågor (se nedan, för kontaktuppgifter).

Nu uppdaterat med alla överenskommelser, länsvis:

DALARNA:

28 miljoner sparat för hyresgästerna i Dalarna - läs mer här!

SÖDERMANLAND:

79 miljoner sparat för hyresgästerna i Södermanland - läs mer här!

VÄRMLAND

31 miljoner sparat för hyresgästerna i Värmland - läs mer här!

ÖREBRO LÄN

50 miljoner sparat för hyresgästerna i Örebro län - läs mer här!