två kvinnor sitter brdvid varandra ocg arbetar vid dator

Hyres­förhandlingar region Mitt 2024

På denna sida håller du dig uppdaterad över vad som sker i hyres­förhandlingarna i Värmland, Dalarna, Sörmland och Örebro län. Längre ner på sidan kan du se de hyres­förhandlingar som är klara i regionen.

Tolv procent hyreshöjning inte acceptabel för regionens hyresgäster!

Många svenskar har under året kämpat hårt för att få hushållsekonomin att gå ihop. Snabbt stigande matpriser och en inflation som ätit upp inkomsterna har drabbat många hårt. Region Mitts hyresgäster är på inget vis undantagna. Fastighetsägarna gick ut med att de ville höja hyrorna med 12 procent på flera ställen i vår region. Det är en helt orimlig höjning, och något vi aldrig kommer att acceptera.

Vi är hyresgästerna i region Mitt

När vi går in i en hyresförhandling är hyresgästernas situation alltid viktig. Vi vet att många hushåll är pressade. Till exempel är:

  • 51% av hyresgästerna i vår region är antingen yngre än 30 år eller 65 år och äldre, grupper som vanligtvis har lägre inkomster och mindre marginaler att hantera hyreshöjningar.
  • 58% av hyresgästhushållen är enpersonshushåll, dvs hushåll där hyran och konsumtionskostnaderna ska bäras av en inkomst, vilket normalt ger mindre marginal att hantera kostnadsökningar.
  • Därutöver är 8% av hyreshushållen ensamstående med hemmavarande barn under 19 år, dvs barn för vilket den ende inkomsttagaren har ett försörjningsansvar för. Dessa hushåll har normalt mycket pressad ekonomisk situation och svårt att klara även mindre hyreshöjningar.

Vi tar fighten för dig!

Hyresgästerna har inte råd med höga hyreshöjningar och den ekonomiska styrka bostadsföretagen byggt upp under det senaste decenniet gör att de kan hantera mycket av sina kostnadsökningar utan att behöva höja hyrorna. Men vi behöver ditt stöd för att lyckas!

Du som är medlem kan vara med och direkt påverka din hyra! Svara på de utskick du får inför förhandlingarna! Hör av dig med dina synpunkter, åsikter, önskemål och klagomål kring ditt boende och din boendemiljö! Var med och förhandla din egen hyra – gå med i vår förhandlingsdelegation!

Så går det i hyres­förhandlingarna 2024 där du bor

Vi börjar närma oss slutet på Hyres­förhandlingarna om 2024 års hyresnivå. I år har vi sett väldigt höga yrkande från fastighetsägarna. Några av fastighetsägarna har också tyvärr valt att avbryta de lokala förhandlingarna när vi inte accepterat deras höga krav, i de fall har hyrorna avgjorts i Hyresnämnden av skiljeman* (för privata hyresvärdar) eller i hyresmarknadskommittén** (HMK) (för allmännyttiga bolag). Här nedan ser du förhandlingsresultat från ditt län:

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag 
Fastighetsägarna (MittNord och GFR) representerar alla privata fastighetsägare som de har som medlemmar på respektive ort

Dalarna

Avesta
Allmännyttan Gamla Byn AB - 5,2%

Borlänge
Allmännyttan AB Stora Tunabyggen - 5,1%
Fastighetsägarna MittNord - 5,1%
Klarabo - 5%
SBB Borlänge - 5%

Falun
Allmännyttan Kopparstaden AB - 4,75%
Fastighetsägarna MittNord - 4,95%
SBB Falun - 4,75%

Gagnef
Allmännyttan Gagnefsbostäder AB - 5,2%

Hedemora
AB Hedemorabostäder - 5,16%

Leksand
Allmännyttan Leksandsbostäder AB - 5,1%
Fastighetsägarna MittNord - 5,1%

Ludvika
Almännyttan LudvikaHem AB - 5,3%
Fastighetsägarna MittNord - 5,3%
Klarabo - 4,99%
SBB Ludvika - 5%

Malung
Allmännyttan Malungshem AB - 5,2%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2%

Mora
Allmännyttan Morastrand - 5,7% (HMK)
Fastighetsägarna MittNord - 5,7%

Orsa
Allmännyttan Orsabostäder AB 5,7%
SBB Orsa - 5%

Rättvik
Allmännyttan Rättviks Fastigheter AB - 5,02%
Fastighetsägarna MittNord - 5,02%

Smedjebacken
Allmännyttan Bärkehus AB - 5%
Klarabo - 5%

Säter
Allmännyttan Säterbostäder AB - 5,2%
SBB - 5%
SBB Avesta - 5%

Vansbro
Allmännyttan Stiftelsen Vansbrohem - 5,5%

Älvdalen
Allmännyttan Norra Dalarnas Fastighets AB - 5,1% 

Sörmland

Eskilstuna
Allmännyttan Eskilstuna Kommunfastigheter AB - 4,99%
Eskilstunahem - 5,15%
Fastighets AB L E Lundbergs - 5,17%
Fastighetsägarna MittNord - 5,5% (Skiljeman)
Heimstaden - 4,44%
HSB - 5,18%
Mb Fastigheter - 5,02%
Neobo - 5,16%
Sbb - 4,99%

Flen
Allmännyttan Flens Bostads AB - 5,3% (HMK)
AB Sofielunds Fastigheter - 5,3%
Fastighetsägarna MittNord - 5,7 (Skiljeman)
Modb AB - 5,3%

Gnesta
Allmännyttan Gnestahem AB - 5,4% (HMK)
Fastighetsägarna MittNord - 4,91%

Katrineholm
Allmännyttan Katrineholms Fastighets AB - 60 kr/kvm och år med varmhyra, 28 kr/kvm och år för kallhyra
Fastighetsägarna MittNord - 4,81%
Heimstaden - 4,8%
Neobo - 4,95%
Victoriahem - 4,54%

Nyköping
Allmännyttan Nyköpingshem AB - 5,04%
Fastighetsägarna MittNord - 5,03%
HSB - 4,89%
Rikshem - 5,04%
Victoriahem - 5,05%

Oxelösund
Allmännyttan Kustbostäder AB - 5,3%
Fastighetsägarna MittNord - 5,3%
HSB - 4,56%
Vinterklasen - 5,2%

Strängnäs
Allmännyttan Strängnäs Bostads AB (SBAB) - 4,82%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2% (Skiljeman)
Heimstaden - 5,1% och 4,5%
HSB - 4,62%
Neobo - 4,68%
Victoriahem - 4,86%

Trosa
Allmännyttan Trosabygdens Bostäder AB - 5,4%
Fastighetsägarna MittNord - 4,69%
HSB - 5,4%

Vingåker
Allmännyttan AB Vingåkershem - 5,06%
Fastighetsägarna MittNord - 5,7% (Skiljeman)

Värmland

Arvika
Allmännyttan Arvika Fastighets AB - 5,1%
Fastighetsägarna GFR 5,5%
Indianförvaltning - 5,5%
Lundbergs - 5,5%

Eda
Allmännyttan Eda Bostads AB - 5,1%
Fastighetsägarna GFR - 5,5%

Filipstad
Allmännyttan Stiftelsen Filipstadsbostäder - 5%
Fastighetsägarna GFR - 5,6%

Forshaga
Allmännyttan Forshagabostäder AB - 5,1%
Fastighetsägarna GFR - 5,6%

Grums
Allmännyttan Grums Hyresbostäder AB - 4,15%
Fastighetsägarna GFR - 5,3%

Hagfors
Allmännyttan Hagforshem AB - 4,5%
Fastighetsägarna GFR - 5,6%

Hammarö
Fastighetsägarna GFR - 5,6%

Karlstad
Allmännyttan Karlstad Bostad AB - 4,9%
Allmännytta Stiftelsen Karlstadshus - 5,17%
Balder - 5,2%
Fastighetsägarna GFR - 5,3% (Skiljeman)
Karlstad Bostads AB - 4,9%
Lundbergs - 5,34%
Willhelm - 5,2%

Kristinehamn
Allmännyttan Kristinehamns Bostads AB - 5,19% 
Fastighetsägarna GFR - 5,65%
Linné - 4,95%

Kil
Allmännyttan Kilsbostäder AB - 4,8%
Fastighetsägarna GFR - 5,5%
PFA Bostad - 5,3%

Munkfors
Allmännyttan Munkforsbostäder AB - 4,5%

Storfors
Stiftelsen Björkåsen - 5,4%

Sunne
Allmännyttan Sunne Bostads AB - 5,15%
Fastighetsägarna GFR - 5,6%

Säffle
Allmännyttan Säfflebostäder AB - 5,6%
Fastighetsägarna GFR - 5,75%

Torsby
Allmännyttan Torsby Bostäder AB - 5%
Fastighetsägarna GFR - 5,55%

Årjäng
Allmännyttan Årjängs Bostads AB - 5,05%
Fastighetsägarna GFR - 5,5%

Örebro län

Askersund
Allmännyttan Askersundsbostäder AB - 4,4%

Degerfors
Allmännyttan Degerforsbyggen - 5,5% (HMK)
Degerforshus/Podium - 5,5%
Fastighetsägarna MittNord - 5,5%
Senäte - 5%

Hallsberg
Allmännyttan Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) - 4,2%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2% (Skiljeman)

Hällefors
Allmännyttan Hällefors Bostads AB - 5%
T & T i Hällefors AB - 5%

Karlskoga
Allmännyttan Karlskogahem AB - 4,5%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2%

Kumla
Allmännyttan KumlaBostäder - 4,6%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2% (Skiljeman)
Melins - 4,6%

Laxå
Allmännyttan AB LaxåHem - 5%

Lekeberg
Allmännyttan Lekebergsbostäder AB - 4,44%

Lindesberg
Allmännyttan Lindesbergs Bostäder AB - 5,25% (HMK)
Fastighetsägarna MittNord - 5,2% (Skiljeman)

Ljusnarsberg
Allmännyttan Ljusnarsbergs kommun - 5,3%

Nora
Norabostäder AB - 5%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2% (Skiljeman)
Melins - 4,45%

Örebro
Allmännyttan Örebrobostäder AB - 5,1%
Fastighetsägarna MittNord - 5,2% (Skiljeman)
Melins Fastighetsförvaltning - 4,95%

*Fakta oberoende skiljeman

Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att även privatvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en oberoende skiljeman ska avgöra hur mycket hyran ska höjas. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten.

** Fakta Hyresmarknadskommitén

Hyresmarknadskommitén är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyres­förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Hyres­förhandlingarna 2023

Inför förra förhandlingsomgången ville fastighetsägarna höja hyrorna med 10 procent. Det var inget vi kunde tillåta, via tuffa förhandlingar där parterna stod långt ifrån varandra lyckades vi ändå hålla nere höjningarna. Men trots att vi lyckades hålla tillbaka historiskt höga krav från fastighetsägarna är det svårt att vara nöjd när den ekonomiska krisen och den levnadskostnadskris som följt gjort att många hyresgäster kämpar med att kunna betala hyran.