Arenan Hemmet

Hyresgäst­föreningen har drygt en halv miljon medlemmar. Vi förhandlar för betydligt fler än så, och i vårt påverkansarbete arbetar vi för tre miljoner hyresgäster, liksom för morgondagens hyresgäster

Hyresgäst­föreningen befinner sig på bostadsmarknaden. Därträngs vi med andra aktörer och diskuterar oftast en handfull frågor: hyresrätten, marknadshyror, skattevillkor med mera. Alla positioner är tagna. Aktörerna vet redan vad de tycker och var de har varandra, och vi är inget undantag. Undersökning på undersökning visar att många har sin bestämda uppfattning om oss som organisation och våra frågor. Vi upplevs vara i en trång position på vänsterkanten*1 och står ofta ganska ensamma. Vårt anseende hos allianspolitiker, journalister och privata fastighetsägare har försämrats*2.

Hyresgäst­föreningen har drygt en halv miljon medlemmar. Vi förhandlar för betydligt fler än så, och i vårt påverkansarbete arbetar vi för tre miljoner hyresgäster, liksom för morgondagens hyresgäster. Ändå utpekas vi ofta som ett särintresse som slår vakt om dem som redan har en bostad. För att nå framgång måste vi i vara samhällskritiska och utgå från våra medlemmars och hyresgästers situation. Fakta och evidens ska underbygga våra förslag till förbättringar.

Tänka nytt! Utmana! Överraska!

Hyresgäst­föreningen behöver tänka nytt, utmana och överraska. Vi behöver ompositionera oss så att vi får ett större spelutrymme. Genom att skapa en ny arena för samtal och debatter om hemmets betydelse för både individer och samhället kan vi placera in våra frågor i ett större sammanhang. Genom att öppna upp för fler i samtalen kan vi få fram nya idéer, fakta, visioner och förslag. Att skapa en sådan arena ger organisationen ökat handlingsutrymme och stärkt legitimitet. Det hjälper oss att ta en ledande position i debatten och samhällsutvecklingen. Den nya arenan handlar om ett nytt retoriskt grepp – att vi pratar om hem och människor istället för bara siffror och hus. Det är också ett sätt att få igång ett samtal ovanför dagens låsta positioner. Det innebär också att vi både tar plats på andras arenor och skapar egna mötesplatser för dessa samtal. Vi bryter upp dagens låsta positioner med de givna parterna och skapar något nytt, tillsammans med andra.

Ett nytt retoriskt grepp

Rätten till en bra bostad har varit Hyresgäst­föreningens röda tråd ända sedan starten. Det ska det fortsätta vara, men vi behöver förändra vårt sätt att lyfta våra frågor. Vi behöver låta berättelser från människors boende påverka debatten och stärka våra bostadspolitiska förslag. Genom att prata om hem och människor i stället för bara siffror och hus lyfter vi tydligare in ett mänskligt perspektiv. Att använda begreppet hem lyfter dessutom våra frågor och sätter dem i ett större sammanhang, där vi kan diskutera hemmets betydelse för individen och för samhället. Vi öppnar för ett nytt samtal där vi kan visa vad vi vill se för samhälle framöver. Ett samtal om exempelvis stadsplanering, hållbarhet, tillväxt och utvecklingg, men också om allas rätt till ett hem och om hemmets ekonomi. 

Ett samtal ovanför dagens låsta positioner

Hemmet är ett begrepp som finns ovanför sakfrågorna i politiken. Det är något som ingen kan ducka för, som alla måste förhålla sig till. Hemmet som arena skulle ge oss en brygga över till många andra organisationer och aktörer. Det öppnar för mer samverkan och fler allianser. Oväntade aktörer kommer att dyka upp och fler blir – eller tvingas bli – intresserade av oss och våra frågor. Inte minst politiken måste förhålla sig till oss på nytt. Genom ett bredare samtal kan Hyresgäst­föreningen erbjuda nya lösningar på samhällsfrågor och ta en ledande position.

Skapa egna mötesplatser

Hyresgäst­föreningen behöver ta större plats i debatten. Det gör vi genom att synas och höras på andras arenor, men vi behöver också erbjuda egna mötesplatser – såväl digitala som fysiska. Vi öppnar upp mötesplatser runt om i landet och bjuder in till samtal för att samla ihop idéer, fakta, visioner och förslag som lyfter fram hemmets betydelse. Vi kan bli mer proaktiva och ta nya initiativ. Genom egna mötesplatser kan vi förena hyresgäster, akademi, näringsliv och samhällsaktörer för att ta fram hållbara lösningar för hur vi ska bo i framtiden. Det ger oss bättre och mer trovärdiga förslag.

Nya möjligheter och förslag

Att skapa en ny arena är ett långsiktigt arbete som kommer pågå hela
nästa agendaperiod. Det finns många spännande idéer och arbetssätt
som vi skulle kunna utforma och testa, till exempel:

  • Se över alla våra lokaler och möjligheten att öppna upp mötesplatser
  • Samtala om och analysera vilka nya behov som framtidens hem
    kan komma att påverkas av. Stora familjer, ensamhushåll, familjer som har barnen varannan vecka, unga människor som hellre
    bor trångt och billigt där kaféerna blir ett andra vardagsrum, och
    så har vi dem som inte har någonstans att bo överhuvudtaget
  • Starta tankesmedjor om hemmets betydelse där vi bjuder in hyresgäster, forskare, organisationer och företag att vara med och bidra