Stadsdelen Möllevången i Malmö

Dubbelhöjningen i Malmö

En hyreshöjning varje år kan vara tufft nog men två, är det ens möjligt? Ja, det tyckte Malmös hyresvärdar och krävde en andra höjning för 2023. Orimligt, sa hyresgästerna i Malmö som protesterade och vann. Läs och lär av deras berättelse. Tillsammans gör vi skillnad!

Två hyreshöjningar på ett år

I slutet av mars 2023, efter att den årliga hyresförhandlingen var klar, kom plötsligt ett nytt hyreskrav från sju fastighetsägare i Malmö. De ville höja hyran med ytterligare 2 procent! Beskedet kom som en chock, hyrorna var ju redan klara och skulle inte förhandlas en gång till. Hyresgäst­föreningen svarade att hyresvärdarna skulle ta tillbaka sitt krav.

Bakom kravet om en andra hyreshöjning stod Heimstaden, Willhem, Trianon och Victoriahem. Rosengård Fastigheter, Josefssons Fastigheter samt ombudet Kanslihuset valde att inte gå vidare med höjningen.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Så stoppades dubbelhöjningen av hyran

Stora protester mot hyresvärdarnas dubbelhöjning

Nu gällde det att handla snabbt! För att sätta press på fastighetsägarna arrangerade Hyresgäst­föreningen i april en manifestation mot dubbelhöjningarna. Manifestationen hölls på Gustav Adolfs torg i Malmö. Det kom mycket folk, politiker och media. Det blev starten på en flera månader lång process, med samtal med fastighetssägare och en massiv kampanj för att engagera och stötta oroliga hyresgäster.

Uppmaningen - vägra betala höjningen 

Efter att parterna inte kunnat enas lämnade fastighetsägarna samtalen. Heimstaden, Willhem, Trianon och Victoriahem skickade sedan ut ett nytt högre oförhandlat hyreskrav till hyresgästerna, en så kallad direktavisering. Höjningen låg på 1,75 procent. Totalt omfattades 12 600 hushåll. Hyresgäst­föreningen svarade med att uppmana hyresgästerna att inte betala och skapade webbsidan ”Vägradubbelhöjning.nu”. Snabbt anmälde sig flera hundra hyresgäster till att bli "trappkontakter", ett uppdrag som innebär att man håller sina grannar informerade under den fortsatta processen.

Så gjorde Malmös hyresgäst­förening 

  1. Förberedde sig tidigt för alla tänkbara situationer 
  2. Samordnade med digitala möten så fler kunde delta
  3. Satte upp en kampanjwebbsida
  4. Utbildade och stöttade oroliga hyresgäster
  5. Pratade med de boende, på plats i kvarteret
  6. Etablerade trappkontakter som kunde informera grannar   
  7. Gav information på flera språk

Hyresgäster oroade för att förlora kontraktet  

Att våga stå emot och vägra betala en oförhandlad hyreshöjning är tufft. Många blev oroliga för att förlora sitt hyreskontrakt, vilket man inte kan så länge man fortsätter att betala den förhandlade hyran. Trots det lyckades Hyresgäst­föreningen nå ut till så många att upp till en tredjedel av hyresgästerna valde att betala den gamla, förhandlade hyran.

Så länge man fortsätter att betala den förhandlade hyran kan man inte förlora kontraktet.

Fastighetsägarna backar från dubbelhöjningen

I augusti krävde Hyresgäst­föreningen ett skadestånd av de inblandade fastighetsägarna, eftersom man menade att bolagens agerande var ett brott mot förhandlingsskyldigheten. Det stora motstånd som fastighetsägarna mötte efter sitt agerande gjorde att samtalen återupptogs. I september nådde man äntligen en överenskommelse där fastighetsägarna backade från sin dubbelhöjning.

Hyresgästerna som betalade kompenseras 

Den viktigaste delen i överenskommelsen handlade om att vid hyres­förhandlingarna inför 2024 ska parterna utgå från senast förhandlad hyra. Det innebär att de hyresgäster som betalade den högre oförhandlade hyran kompenseras genom att få en motsvarande lägre höjning inför kommande år.