Hyresgäst­föreningen skickade brev till partierna i Sveriges riksdag

Hyresgäst­föreningen skickade inför valet 2018 ett brev till alla partiledare och språkrör, där de uppmanades tala klarspråk om framtidens hyror. Landets tre miljoner hyresgäster förtjänar att veta.

Inför valet 2018 fanns det partier i Sveriges riksdag som vill se marknadshyror, i både nyproduktion och det befintliga beståndet. Men man kallade det inte för det. Däremot används begrepp som ett "mindre reglerat hyressystem", en "friare hyressättning" eller mer "flexibla hyror". Om marknadshyror införs skulle det drabba alla hyresgäster, oavsett var du bor. 

För att alla skulle kunna göra ett välgrundat val hösten 2018 skickade Hyresgäst­föreningen ett brev till partiledare och språkrör. Där uppmanas de att tala klarspråk om var deras parti stod i frågan om marknadshyror genom att svara på följande frågor:

  • Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen för nyproducerade bostäder? Ja eller nej?
  • Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen i ledigblivna lägenheter? Ja eller nej? 
  • Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen i hela det hyrda bostadsbeståndet? Ja eller nej?

Så svarar partierna

Vi inväntar fortfarande svar från en del av politikerna, men här kan du läsa de som svar vi fått in hittills. Vi kommer att uppdatera dokumentet löpande vartefter vi får in fler svar.