Hur påverkar den nya regeringen din hyra?

Regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet resulterade i en lista med reformförslag. Nu har Sverige en regering som släppts fram med villkoret att genomföra en rad reformer. Många undrar nu vad det kommer att innebära för deras bostadssituation och ekonomi. Här är kortfattade svar på två frågor.

Vad innebär egentligen förslagen om hyror?

I överenskommelsen står det att man vill införa fri hyressättning vid nybyggnation. Som det ser ut kommer detta beröra lägenheter i hus som färdigställs efter 1 juni 2021. Idag känner vi inte till detaljerna i hur man tänkt sig upplägget men vi följer utvecklingen noggrant. För oss på Hyresgästföreningen är det viktigt att förhindra marknadshyra. Därför kommer vi slå vakt om hyresgästernas intressen under utvecklingen av en eventuell ny modell för hyressättning.

Jag bor i en hyresrätt – kommer min hyra att höjas med dessa förslag?

Som förslaget ser ut just nu kommer din hyra inte att höjas de närmsta åren, utöver de justeringar som görs i ordinarie hyresförhandlingar. Det konkreta förslag som finns handlar om nyproducerade lägenheter som färdigställs efter 1 juni 2021.