Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så här tyckte partierna om marknadshyror inför riksdagsvalet 2018

Frågan om marknadshyror var högaktuell inför valet den 9:e september. Många partier var otydliga med hur de ser på framtidens hyror. Hyresgästföreningen krävde tydliga svar från politikerna: hur ser ni på marknadshyror?

Detta sa politikerna om marknadshyror

Hyresgästföreningen ställde vid flera tillfällen frågan om marknadshyror till politikerna. Vi har fått olika besked beroende på vem som har svarat och när vi ställt frågan. Trots otydligheten från partierna har vi försökt att sammanställa var de står i frågan om marknadshyror. 

Flera partier har varken sagt ja eller nej till marknadshyror. En del har uttalat sig för vad de kallar en "friare hyressättning", vilket är ett första steg mot marknadshyror. Det har vi tolkat som att de är för ett införande av marknadshyror.

Ja till marknadshyror

M, L, KD, SD, C

Nej till marknadshyror

S, MP, V

Vår sammanställning bygger på stämmobeslut, valmanifest och uttalanden från ansvariga politiker, se sammanställningen här.

Ett införande av marknadshyror skulle innebära kraftiga hyreshöjningar för i princip alla hyresgäster. Det skulle slå hårt mot landets över tre miljoner hyresgäster.

Hyresgästföreningen kräver tydliga svar från politikerna

Hyresgästföreningen har skickat brev till alla partiledare och språkrör, där de uppmanas tala klarspråk om framtidens hyror. Landets tre miljoner hyresgäster förtjänar att veta. Här kan du läsa brevet till partierna i Sveriges riksdag och deras svar.

För att få ytterligare klarhet i var partierna står i bostadsfrågan skickade Hyresgästföreningen en enkät till partiernas bostadspolitiska talespersoner. En av frågorna handlade om marknadshyror. Svaren vi fick då stämmer i flera fall inte överens med hur politikerna uttalat sig i andra sammanhang. Samtliga partier utom Liberalerna svarade då "Ja" på påståendet "Stoppa marknadshyror". Här kan du läsa om vad partierna tycker om våra viktigaste frågor.

Även Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har ställt frågor till politikerna om bostadspolitik och hyresrätter. Här kan du läsa hur partierna svarade på Hem & Hyras fråga om hyressättning.