fontbild Hyresgästföreningen region Stockholm - bostadspolitiskt program
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen region Stockholm - bostadspolitiskt program

Region Stockholm

Bostadspolitiskt program för region Stockholm

Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska program

Klicka här för att ta del av eller ladda ner hela programmet

En region för alla med ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Alla har rätt till ett bra hem. Det handlar om trygghet, men också om självständighet och frihet. Med egna hem, där vi kan bestämma själva och utvecklas, får vi en större tro på oss själva.

Hemmet är en social rättighet och en grundsten i våra liv. Det är där vi återhämtar oss, äter, vårdar relationer och gör upp semester- och framtidsplaner. Hemmet ska vara en trygg plats där hyran är rimlig, så att vi har råd att bo kvar. Alla ska ha inflytande över sitt boende och kunna påverka utvecklingen i sitt bostadsområde.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är avgörande för både välfärden och samhällets utveckling. Det ska vara en självklarhet och en mänsklig rättighet att ha ett hem – därför måste kommunerna leva upp till regeringsformens skrivning om medborgarnas rätt till en bostad.

Bostadsbristen hämmar samhällsutvecklingen

Att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden går i takt är oerhört viktigt för ett samhälle. Arbetsgivare behöver få in arbetskraft från andra delar av landet och då är bostäder en förutsättning, vilket det är en skriande brist på i vår region. Bostadsbristen hämmar alltså utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet i stor grad.

Vi ser bostaden som en del av välfärden och vi menar att den borde jämställas med skola, vård och omsorg. Vi ser hyresrätten som ett attraktivt och långsiktigt boende, för alla perioder i livet. Enhyreslägenhet ger unga en möjlighet att flytta hemifrån, och den ger människor möjlighet att vara flexibla och prova på arbete på en annan ort. Hyresrätten ger även par möjlighet att separera och förutsättningar för personer med en svag ekonomi att få ett tryggt boende.

Vi vet att när människor mår bra i sina hem, mår samhället också bra. Därför är Hyresgästföreningens vision att skapa ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser med över en halv miljon medlemmar. Hyresgästföreningen region Stockholm är organisationens största region med nästan 125 000 medlemmar. Vi arbetar för dagens och morgondagens hyresgäster i Stockholmsregionen och för en region präglad av mångfald, med plats för människors möten.

Därför är vårt gemensamma mål att förändra politiken, lagstiftningen och stärka kommunernas bostadsförsörjningsansvar – så att hyresrättens ställning stärks, utvecklas och prioriteras.


Detta är vår gemensamma politiska målbild som vi satt till år 2027 och som vi arbetar för:

- Allas rätt till ett hem är en självklarhet. Regionens alla kommuner arbetar aktivt med att avskaffa bostadsbristen. Blandade boendeformer med ett stort inslag av hyresrätter och en stark allmännytta är politiska mål i alla kommuner.

- Staten och kommunen tar sitt lagstadgade ansvar för bostadsförsörjningen. Politiker och beslutsfattare har förkastat idén om det marknadsorienterade byggandet. Reformer har börjat genomföras, som utgår från behovet och som säkerställer att alla kan bo i en bra bostad och har råd med sin hyra.

- Hyresrätten är en attraktiv och efterfrågad boendeform. Hyresrätten uppfattas vara lika fördelaktig som det ägda boendet. Hyresrätter förvaltas av ansvarsfulla och långsiktiga fastighetsägare.