En man röker en cigarett på balkongen.

Får man röka på balkongen?

Vissa rökare föredrar att röka på sina balkonger. Vad säger reglerna om balkongrökning, och vad bör man tänka på om man vill minimera risken för konflikter? Läs svaren här så blir det förhoppningsvis lättare att bevara grannsämjan.

Är det tillåtet att röka på balkongen

Det är inte olagligt att röka på balkongen och det finns ingen lag om rökning på balkong. Generellt sett är det tillåtet att röka både på balkongen och i lägenheten, men man får inte störa sina grannar. Var gränsen går är svårt att säga på rak arm. 

Vanligt att bli osams om rökning

Rökande grannar och rökning är en vanlig källa till konflikt grannar emellan. Det finns inget som förbjuder rökning på balkonger i lagens mening, men man får däremot inte röka i sådan omfattning och på ett sätt att grannarna stör. Vissa hyresgäster vill förbjuda rökning på balkong medan andra själva är rökare. Bor du i ett så kallat allergiboende kan det vara skäligt med ett rökförbud. 
 
Om du själv vill röka på din balkong bör du tänka på att grannarna kan få in röken i sin lägenhet och bli störda. Anpassa din rökning efter det. 

Grannens rök kommer in i min lägenhet

Om du blir störd av att en granne röker kan du själv prata med grannen och förklara problemet. Tillsammans kan ni kanske hitta en lösning. Får du in rök i din lägenhet även när dörrar och fönster är stängda, ska du anmäla det till din hyresvärd och vara tydlig med att grannens rök kommer in i min lägenhet. De får se över om det finns brister i till exempelvis tätning eller ventilation.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies