Inredningsdetaljer i ett rum
Grovemade/Unsplash

Kan jag skriva över hyreskontraktet på min sambo?

Det är möjligt att skriva över ett hyreskontrakt på sin sambo – men bara på vissa villkor. Här går vi genom vad lagen säger och hur ett övertagande går till i praktiken. Du får även tips om vad du kan göra om hyresvärden säger nej.

Lägenheten kan överlåtas

En sambo kan överta lägenheten genom att antingen den andra sambon, kontraktsinnehavaren eller ett dödsbo överlåter lägenheten till hen när samboförhållandet upphör. 

Varaktigt sammanboende

Det krävs då att man sammanbott varaktigt, vilket innebär att man bott tillsammans i minst tre år. Denna överlåtelse sker alltså utan bodelning. Om hyresvärden nekar kan hyresnämnden ge tillstånd. 

Sambon måste göra anspråk på lägenheten

Om en sambo vill överta lägenheten ska hen göra anspråk på det mot den ursprungliga hyresgästen, senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om sambon lämnar lägenheten ska anspråket göras inom tre månader.

Bodelning eller dom

Övertagandet av lägenheten kan ske genom en skriftlig överenskommelse mellan samborna, bodelningen eller genom dom. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt. Finns ett sådant dokument så går det enkelt att styrka övertagandet om hyresvärdens efterfrågar det. Den som övertar hyresavtalet övertar också de hyresvillkor som gäller. Det finns inget krav på att en bodelning sker via tingsrätt men man kan vända sig dit om det inte går att nå en överenskommelse.

När ena parten hade lägenheten innan

Om den ena sambon skaffat lägenheten redan innan samboförhållandet så ingår inte lägenheten i bodelningen. Lägenheten ingår heller inte om det finns ett så kallat samboavtal. Trots detta kan den andra sambon ändå få överta lägenheten i undantagsfall. Om samborna inte haft eller har barn tillsammans gäller det bara under förutsättning av att det finns så kallade synnerliga skäl. 

Förpliktelser mot hyresvärden 

Den sambo som övertar kontraktet blir skyldig att – gemensamt med den andra sambon – svara för de förpliktelser som handlar om tiden före lägenhetens övertagande. Förutsatt att man inte har kommit överens med hyresvärden om något annat. För tiden efter övertagandet svarar den nya hyresgästen ensam. 

Om hyresavtalet är uppsagt 

Om endast en av samborna är hyresgäst och säger upp hyresavtalet så har den andra sambon rätt att överta lägenheten om hyresvärden skäligen kan nöja sig med hen som hyresgäst. Detta gäller även om hen inte står som hyresgäst i kontraktet. 
 
Det krävs emellertid att hen bor i lägenheten när avtalet upphör. Samma sak gäller också när hyresvärden säger upp hyresgästen, och även när hyresrätten förverkats (det vill säga när hyresrätten upphör på grund av ett kontraktsbrott, exempelvis om hyran inte betalats). 

När hyresvärden inte accepterar sambon som hyresgäst

Om värden inte accepterar sambon som hyresgäst kan hyresnämnden ge tillstånd. För att hyresnämnden ska kunna lämna ett godkännande krävs att hyresvärden anses kunna "skäligen nöja sig med honom eller henne som hyresgäst". För att avgöra om sambon uppfyller detta krav tar nämnden hänsyn till hans eller hennes betalningsförmåga och skötsamhet som hyresgäst. 

Vad händer om ena sambon avlider?

Om den sambo som står för kontraktet dör kan den efterlevande sambon begära bodelning och få överta lägenheten av dödsboet, på samma sätt som vid en separation. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. För hjälp med bodelning ska du kontakta en familjerättsjurist.

Läs mer om vår medlemsförmån gällande familjerätt

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies