Bild på husfasad
Jon Flobrant/Unsplash

Ombildning till bostadsrätt

Vad gäller om dina grannar vill köpa huset ni bor i och omvandla lägenheterna till bostadsrätter? Måste du också köpa din lägenhet då? Vad händer om du väljer att fortsätta hyra din lägenhet istället?

Dina rättigheter vid ombildning till bostadsrätt 

Som hyresgäst behöver du inte köpa bostaden vid ombildning till bostadsrätt. Du har rätt att bo kvar som hyresgäst med samma villkor som tidigare. Bostadsrättsföreningen blir då din hyresvärd.

Så går en bostadsrättsombildning till

Ombildning till bostadsrätt är en tidskrävande process med många steg att gå igenom. Det är du och dina grannar som bestämmer om det ska bli bostadsrätter i ert hus eller inte. Skriv inte på några papper om ombildning utan att först vara säker på att du förstår innebörden och att du vill gå med på en ombildning.

Sverige behöver fler hyresrätter

Sverige behöver fler hyresrätter med rimliga hyror, för att möta behovet från ev växande befolkning i våra städer. Att bygga nytt är bara en del av lösningen. Att behålla äldre hyrerätter är lika viktigt, eftersom hyrorna ofta är lägre i äldre fastigheter, vilket behövs för att exempelvis kunna erbjuda unga en första bostad, ensamstående eller äldre som av ekonomiska skäl vill hyra sitt boende. Därför är det olyckligt när hyrerätter ombildas till bostadsrätter eftersom det ofta gäller hyresrätter i det äldre beståndet,    

Om hyresrätten fortsatt ska utgöra 30 procent av bostadsmarknaden finns ett behov av omkring en halv miljon nya hyresrätter de närmaste 50 åren. Eftersom Hyresgästföreningens fokus är att värna hyresrätten, kan vi inte hjälpa till att driva igenom en ombildning till bostadsrätter.

Kontakta oss

Kontakta oss om du står inför en ombildning men väljer att bo kvar som hyresgäst, så hjälper vi dig att gå genom dina rättigheter och svara på dina frågor. Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.  

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies