glad kvinna med mapp och penna

Vilka rättigheter har hyresgäster vid ombildning?

Om du får beskedet att dina grannar tänker köpa huset och ombilda lägenheterna till bostadsrätter, undrar du kanske vad det innebär för dig. Måste du köpa din lägenhet? Kan du fortsätta hyra i stället?

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

Vid en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt bildar de boende en bostadsrättsförening som köper själva huset av fastighetsägaren och varje hyresgäst får möjlighet att köpa rätten till sin lägenhet. Det är två olika affärer som ska genomföras, köpet av fastigheten och köpet av de enskilda lägenheterna. De som sitter i bostadsrättsföreningen vill omvandla hyresrätt till bostadsrätt.

Vi kan ge dig stöd och råd

Vi vill ge dig fakta, stöd och råd om vad en ombildning innebär för dig och dina rättigheter som hyresgäst. Vi kan hjälpa dig att engagera och informera dina grannar men vi kan inte hjälpa dig som vill ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Vi vill att alla ska ha så bra kunskap som möjligt inför beslutet.

Har jag rätt att påverka beslutet om ombildning?

Pratas det om att bilda bostadsrättsförening i ditt hus? Det är du och dina grannar som tillsammans bestämmer om det ska bli bostadsrätter i ert hus. Ombildning är en lång process i många steg och du kan vara med och påverka i varje steg.

Kan kan välja att fortsätta hyra? 

Du väljer själv om du vill köpa din lägenhet eller fortsätta hyra. Du måste inte köpa lägenheten om det blir en ombildning. Du kan bo kvar med hyresrätt på samma villkor och med samma rättigheter som tidigare. En skillnad är förstås att bostadsrättsföreningen blir din nya hyresvärd.

Vilka rättigheter har jag som hyresgäst hos en bostadsrättsförening 

Om du inte köper din lägenhet utan bor kvar med hyresrätt så har du samma rättigheter som tidigare. Bostadsrättsföreningen blir din nya hyresvärd. De har samma skyldigheter som andra hyresvärdar.

Det innebär att: 

 • du har kvar ditt besittningsskydd 
 • bostadsrättsföreningen kan inte sälja din lägenhet till någon annan 
 • bostadsrättsföreningen kan inte tvinga dig att köpa lägenheten 
 • du har kvar din rätt att byta lägenheten mot andra hyresrätter 
 • du får hyra ut lägenheten i andra hand 
 • bostadsrättsföreningen är skyldig att underhålla lägenheten 
 • hyran ska vara på samma nivå som för andra likvärdiga lägenheter

Skriv inte på något nytt avtal

Du fortsätter att hyra din lägenhet med samma villkor som tidigare och behöver inte skriva något nytt avtal. Om du erbjuds ett nytt avtal, ta genast kontakt med oss så hjälper vi dig med att granska det. Styrelsen i en bostadsrättsförening kan ha dålig kunskap om vad det innebär att vara hyresvärd och vilka rättigheter deras hyresgäster har.

Hyran ska vara rimlig 

Bostadsrättsföreningen kan inte sätta din hyra själv. Den ska bestämmas enligt bruksvärdesprincipen, vilket betyder att den ska vara på samma nivå som för andra likvärdiga hyresrätter. Ofta sätts hyran i en förhandling med Hyresgäst­föreningen. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om ombildning till bostadsrätt:

 • Ombildningslagen måste skärpas genom att majoritetsförhållanden vid omröstning förändras från 2/3-delars majoritet till ¾-delar, krav på att den som röstar för också genomför köp, samt att hembudsrätten för bostadsrättsföreningen avskaffas.
 • Det behövs en ny lagstiftning, en stopplag 2.0, där ombildningar av allmännyttan ska prövas av länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 • Bostadsområden med en ensidig sammansättning upplåtelseformer ska kompletteras med boendeformer som är underrepresenterade i stället för ombildning av befintliga fastigheter.
 • En skattereform som ger de olika upplåtelseformerna mer likvärdiga ekonomiska villkor måste genomföras.