En flicka sitter framför en fläkt.

Kallhyra - Vad är det och hur fungerar det?

I de flesta hyresavtal ingår värme och varmvatten i hyran – om inte, kallas det kallhyra. Här kan du läsa vad kallhyra innebär för dig som hyresgäst.

Vad är kallhyra?

Kallhyra innebär att du som hyregäst betalar hela värmekostnaden. I hyran du betalar ingår alltså inte kostnaden för el, värme och vatten - det betalar du separat. 

Vad är skillnaden på kallhyra och varmhyra?

Det som skiljer mellan kallhyra och varmhyra är vilka kostnader som ingår.  Kallhyra täcker endast själva boendeytan, medan varmhyra inkluderar även kostnader för värme, vatten och ibland elektricitet. Läs mer om om vad som ingår i hyran.

Är det vanligt med kallhyra?

De vanligaste är att hyresbostäder i Sverige har varmhyra. Omkring 10 000 svenska bostäder hyrs ut med kallhyra.

Hur mycket betalar man i kallhyra?

I allmänhet utgör kallhyran den största delen av den totala hyran. Kostnaden för kallhyra varierar precis som för alla lägenheter och bero på faktorer som läge, storlek och standard på lägenheten. De flesta hyror bestäms genom lokala förhandlingar mellan hyresvärden och Hyresgäst­föreningen. Läs mer om hyressättning och hyresförhandling.

Är kallhyra bra?

Fördelen med kallhyra är att du har möjlighet att själv styra kostnader för el och värme, och på så sätt få större kontroll över dina utgifter. En nackdel med kallhyra är att om elpriset stiger kommer även din månadskostnad bli högre. Läs om hur du kan spara el och minska dina elkostnader.

En ytterligare nackdel är att hyresvärden inte har några inga starka incitament att energieffektivisera om det är hyresgästerna med kallhyra som står för värmekostnaden. 

Kan hyresvärd ändra till kallhyra?

En hyresvärd kan ändra hyresavtalet från varmhyra till kallhyra. Det måste dock ske enligt gällande lagstiftning i överenskommelse med hyresgästen, i förhandling med Hyresgäst­föreningen eller genom beslut i Hyresnämnden

Vad är individuell mätning av värme? (IMD)

Vissa hyresrätter har så kallad individuell mätning (IMD). Kontraktsmodellen kallas ibland för varmhyra – eftersom din förbrukning läggs till månadshyran du betalar, men varierar utifrån hur mycket du förbrukar varje månad. Fördelen med individuell mätning är att det underlättar för dig som enskild hyresgäst att spara på energi och pengar. En nackdel med individuell mätning är att den inte är rättvis eftersom värme förflyttar sig mellan lägenheter. Om ansvaret för att spara energi läggs på hyresgästen tar man dessutom bort ett viktigt incitament för hyresvärden att göra energieffektiviseringar, menar Hyresgäst­föreningen. Läs mer om IMD – Individuell mätning

Har du fler frågor om din hyra? 

Som medlem i Hyresgäst­föreningen får du stöd och råd av våra experter. Kontakta oss om du har fler frågor och behövs stöd i kontakten med din hyresvärd.