kvinna och man i tvattstugan hero

Individuell mätning och debitering IMD

Att minska förbrukningen av värme och varmvatten är bra för både ekonomin och miljön. Ett sätt att styra det är om värme och vatten mäts och betalas individuellt per lägenhet. Det kallas för IMD - Individuell mätning och debitering.

Vad menas med IMD?

I Sverige ingår vanligtvis värme och varmvatten i hyran. När värme och vatten inte ingår i hyran utan mäts och debiteras individuellt för varje lägenhet kallas för IMD (Individuell mätning och debitering).

Vad är syftet med individuell mätning?

Att mäta och ta betalt för varmvatten individuellt av varje hushåll är ett sätt att hålla nere vattenförbrukningen. Fördelen med det är att det kan minska kostnaden och belastningen på miljön.

Värme däremot, förflyttar sig mellan lägenheter vilket gör det svårt för den enskilde hyresgästen att påverka sin förbrukning och värmekostnad. Här har fastighetsägaren störst möjlighet att kontrollera förbrukningen och göra förbättringar som minskar behovet av värme i en fastighet.

El är vanligare att hyresgästen har ett eget abonnemang för men även på el förekommer att fastighetsägaren har ett abonnemang och sedan fördelar lägenhetsförbrukningen till hyresgästerna.

Eftersom värme förflyttar sig mellan lägenheter blir det svårt att fördela kostnaden rättvist.

Vad säger EU om IMD?

Genom Energieffektiviseringsdirektivet har beslut fattats i EU om att fastighetsägare måste installera utrustning för IMD för värme och varmvatten. Undantag kan göras om det inte är kostnadseffektivt eller tekniskt möjligt. I Sverige är det sällan kostnadseffektivt.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om IMD?

Vi tycker individuell mätning och debitering av värme är en dålig idé eftersom det är svårt att få rättvisa mellan lägenheter och att det tar bort incitamenten från fastighetsägaren att göra husen mer energieffektiva. Vi tycker inte att mätning och debitering av värme och vatten ska vara en fråga för EU att besluta om. 

Vi tycker däremot att IMD för varmvatten/vatten är bra, förutsatt att:

  • finansieringen sker genom besparing  
  • att husets vattensystem är effektivt
  • att man mäter verklig förbrukning
  • att hyresgästen har möjlighet att följa sin egen förbrukning.