EU-flaggor
Unsplash

Vad är statsstödsregler?

Den inre marknaden med gemensamma konkurrens- och statsstödsregler är en stor del av EU-samarbetet. Här förklarar vi begreppet statsstödsregler och vad det innebär för den svenska bostadspolitiska modellen.

Vad betyder statsstödsregler?

Den inre marknaden med gemensamma konkurrens- och statsstödsregler är en stor del av EU-samarbetet och idag är medlemsstaternas möjligheter att ge stöd eller subventioner till bostadsbyggande begränsade.

När får man göra undantag från statsstödsreglerna?

Undantag från huvudregeln om att statsstöd i princip är förbjudet föreligger i två fall:

  1. Om det handlar om så kallade ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” (SGEI) som tillåter medlemsstaterna att stödja byggnation av bostäder för socialt utsatta och låginkomsttagare.
  2. Om stödet går under Blockundantagsförordningen (GBER). Det svenska investerings­stödet för hyresbostäder baseras inte på SGEI, utan mot GBER artikel 56, som reglerar undantag för infrastrukturprojekt. I det senare undantaget finns inte definierat kriterier för förmedling eller andra begränsningar.

Det ska dock påpekas att det ännu inte har prövats rättsligt huruvida bostäder ska ingå i blockundantaget för infrastruktur.

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning
  • BoKvar-försäkring

Vad tycker Hyresgäst­föreningen i frågan om statsstödsregler?

  • Bostadsmarknaden är inte vilken marknad som helst, vilket motiverar EU:s medlemsstater att ge olika former av stöd för att bostäder ska kunna garanteras som en rättighet för alla.
  • Utformningen och villkoren för sådana stöd ska i högre utsträckning än idag bestämmas av medlemsstaterna själva, utan rädsla för prövning eller återbetalning.