Stadsdelen Möllevången i Malmö

Segregation - Vad är det?

Segregationen påverkar hela befolkningen och alla delar av samhället negativt. Ändå lyfts problematiken oftast kring särskilda bostadsområden och inom bostadspolitiken. Här kan du läsa om segregation - vad det är och varför Hyregästföreningen arbetar för att minska den.

Vad är segregation?  

Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Motsatsen är integration där individer eller ting är blandade eller en del av varandra.

Vad är boendesegregation?

Boendesegregation uppstår när olika grupper av befolkningen lever åtskilda från varandra i olika bostadsområden. Det innebär att exempelvis höginkomsttagare eller låginkomsttagare är överrepresenterade i vissa bostadsområden samtidigt som de är underrepresenterade i andra.

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning
  • BoKvar-försäkring

Fakta om segregation 

Hyresgäst­föreningen har gjort flera undersökningar, kartläggningar och studier om levnadsvillkor och boende kopplat till segregation. Dessa har visat att gemensamt för områden med socioekonomiska utmaningar, de som ibland kallas utsatta, är hög andel arbetslösa, stora grupper barn respektive äldre, låga inkomster och lågt valdeltagande, jämfört med andra stadsdelar. Däremot finns inte ett starkt samband mellan utrikes födda och socioekonomiskt eftersatta områden, såsom ibland påstås i debatten.

Bostadens betydelse för segregation och integration

Med bostadsbrist, ombildning av hyresrätter och med nu föreslagen marknadshyra för nybyggnation ökar segregationen. Endast resursstarka hushåll får tillgång till attraktiva stadsdelar, samtidigt som de kan välja bort mindre populära områden och lägenheter. På så vis skapas en spiral som försvagar och stigmatiserar vissa bostadsområden – och fortsätter sortera människor efter plånbok. Resultatet blir ojämlika villkor kring boendemiljö, service, hälsa, livslängd, skolresultat, försörjningsmöjligheter, inflytande och förutsättningar för ökad livskvalitet. För att gå till botten med segregationen behövs en politik för jämlikhet, där ekonomiska skillnader mellan grupper minskar.

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om segregation:

  • Bra hyresrätter ska finnas i alla kommunens delar; utförsäljning av allmännyttan, som ofta står fördet billigare beståndet, måste stoppas och nya hus byggas med blandade upplåtelseformer.
  • Det behövs en stadsplanering som inkluderar fler röster och som bidrar till att binda samman städer, i alla bemärkelser. Starkare regional samplanering gör därtill bostadsförsörjningen jämnare, bättre och mer rättvis mellan kommuner.
  • Det behövs mer jämlika levnadsförhållanden, oavsett var du bor. Förutsättningarna vad gäller kvalitativ skola, vård, omsorg samt annan offentlig och kommersiell service ska inte vara olika i olika stadsdelar och bostadsområden.
  • Stigmatisering av vissa stadsdelar och förorter måste minska genom att stärka och lyfta positiva verksamheter – till exempel inom vår egen organisation.
  • Kommuner bör arbeta aktivt för att skapa mötesplatser mellan människor med olika ekonomi och bakgrund, till exempel förlägga populära verksamheter och arrangemang på olika platser i staden och skapa attraktivitet även i ekonomiskt eftersatta områden.