äldre par dansar till musik

Vad menas med kategoribostäder?

Kategoribostäder kallas bostäder som byggst eller öronmärkts för en grupp - eller kategorier av människor, utifrån ålder eller andra särskilda behov. Det kan exempelvis vara boende för äldre, studentbostäder eller boenden för nyanlända.

Vad är kategoribostäder? 

Kategoribotsäder kallas särskilda boenden för exempelvis äldre, studentbostäder och gruppbostäder. De är naturliga inslag även på en bostadsmarknad som i grunden är generell. Detsamma gäller att vissa bostäder behöver upplåtas till särskilda grupper till exempel med sociala kontrakt som hanteras av socialtjänsten.

Sociala kontrakt är inte social housing

Kategoribostäder och sociala kontrakt ska inte förväxlas med ”social housing” som innebär att särskilda bostäder byggs för de som inte kan göra sig gällande på den ordinarie bostadsmarknaden. Under de senare åren har antalet sociala kontrakt ökat markant. Utvecklingen är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren.

Vill du byta lägenhet?

Bli medlem i Hyregästföreningen!

Bli medlem i Hyresgäst­föreningen!

Som medlem hos oss blir du tryggare. Uppstår en tvist med hyresvärden kan du få hjälp av våra juridiska experter. Som medlem får du också massor av rabatter på allt från streming, biobiljetter till hyrbil och hotell. Välkommen!

  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning
  • BoKvar-försäkring

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om kategoribostäder och sociala kontrakt?

  • Hus med kategoribostäder och bostäder som upplåts med förtur till särskilt behövande ska vara integrerade i det vanliga bostadsbeståndet.
  • Sociala kontrakt ska fortsatt begränsas till att vara socialtjänstens bostadssociala verktyg gentemot sina klienter, som har svårt att få bostad av sociala skäl.
  • Kommunernas generella bostadsförsörjningsansvar hanteras bäst genom en stark allmännytta och ett bostadsbyggande efter behov.