Tre personer flyttar. De bär på flyttkartonger.

Tidsbestämt hyresavtal – så fungerar det

Ett tidsbegränsat hyresavtal kan vara bra för dig som behöver en bostad under kortare tid. Men det finns också nackdelar, och det gäller att hålla koll på uppsägningstiden. Här reder vi ut vad som gäller.

Vad är ett tidsbestämt hyresavtal?

Ett tidsbegränsat hyresavtal innebär att du har en fast angiven tid för hur länge du får hyra bostaden. När kontraktet är slut måste du antingen förlänga det eller flytta ut. Det finns inga garantier till förlängning.

Så sägs ett tidsbestämt hyresavtal upp

Tidsbestämda avtal kan se ut på olika sätt. Avtalet kan innehålla en bestämmelse om uppsägningstid men det kan också upphöra utan uppsägning när hyrestiden löpt ut. Avtalet kan i vissas fall innehålla villkor om att avtalet förlängs vid hyrestidens slut om ingen uppsägning sker.

Så lång är uppsägningstiden för tidsbestämt hyresavtal

Vid ett tidsbestämt hyresavtal där det inte står något om uppsägningstid och hyrestiden är längre än tre månader, är uppsägningstiden vanligtvis tre månader. Vid ett tidsbestämt avtal där det inte står något om uppsägningstid och hyrestiden är kortare än nio månader, kan hyresgäst och hyresvärd skriva in att hyresgästen ska flytta när hyrestiden löpt ut, utan uppsägning.

Snårig djungel med tidsbestämda avtal

Det finns inga standardsvar för tidsbestämda avtal. Reglerna är snåriga och kan variera mycket från avtal till avtal. Beroende på om man avtalat om förlängning, hur lång hyrestiden är och om uppsägning är avtalad, så gäller olika saker. Kontakta oss på Hyresgäst­föreningen om du är osäker på vad som gäller.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.