Sedelhus
Erik Normark

Kan värden kräva borgenär för mig? Kan hen i så fall kräva att borgen blir tidsbegränsad?

Hyresvärden accepterar att ge dig kontraktet på villkor att någon går i borgen för dig. Här kan du läsa vad reglerna säger om sådana upplägg, och hur långt hyresvärdens rättigheter sträcker sig.

När du inte klarar av att betala hyran

En hyresvärd kan kräva att någon går i borgen för dig om du själv inte har tillräcklig ekonomi för att klara hyran när du tecknar kontraktet.

Kan inte upphöra innan det gått två år

Ibland tidsbegränsar man en borgensförbindelse för ett hyresavtal till två år, men det är värden som sätter villkoren för det. Borgensåtagandet kan inte upphöra innan det gått två år. Däremot har borgensmannen själv rätt att säga upp sitt åtagande med nio månaders uppsägningstid.

Få mer information

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.