par myser vid soffan och lyssnar på mobil

Vad gäller vid uthyrning till inneboende?

Bor du onödigt stort och med en hyra som du har svårt att betala själv? Då kan du hyra ut en del av din lägenhet till en inneboende. Här har vi samlat våra bästa tips på vad som är bra att tänka på när du ska hyra ut en del av din bostad.

Har jag rätt att hyra ut ett rum till inneboende?

Ja du får ha en inneboende och hyra ut ett rum eller delar av lägenheten oavsett vad hyresavtalet säger, med det är viktigt att du själv måste bo i lägenheten och att det är du som är ansvarig för lägenheten och för alla som vistas i den. 

Behöver jag söka tillstånd för att ha en inneboende?

För att hyra ut till en inneboende krävs inget tillstånd från din hyresvärd så länge du själv bor i lägenheten. Du måste använda lägenheten i ”beaktansvärd utsträckning”. Det vill säga att du måste bo permanent i din lägenhet alternativt att du använder lägenheten som ett nödvändigt bostadkomplement i samband med arbete eller studier. I det sistnämnda fallet ska du bo i lägenheten minst två till tre dagar i veckan, alternativt 80 till 100 dagar per år.

Vad är skillnaden mellan inneboende och att hyra ut i andra hand?

Att hyra ut till en inneboende innebär att du upplåter en del av din lägenhet till någon samtidigt som du själv bor där. Om den inneboende använder lägenheten självständigt räknas det i stället som en andrahands­uthyrning och då behöver du få hyresvärdens godkännande.

Om du tänker hyra ut till många olika till exempel via AirBnB

Även om du generellt sett inte behöver ett samtycke från hyresvärden för att få ha en inneboende är det inte helt riskfritt om du tänker hyra ut till många inneboende samtidigt, eller till flera olika inneboende under relativt kort tid. Din uthyrning får nämligen inte riskera att medföra olägenheter för andra boende eller hyresvärden, till exempel i form av kraftigt ökat slitage i lägenheten eller spring i huset av människor som är okända för dina grannar. Om du hyr ut en del av din bostad i en sådan omfattning att det är jämförbart med hotellverksamhet riskerar du att bli av med din bostad. Läs mer om vad du bör tänka på om du exempelvis vill hyra ut via Airbnb 

Vem ansvarar för vad när man har en inneboende?

Du som hyr ut till en inneboende räknas som hyresvärd för den personen och den inneboende räknas som hyresgäst. Det innebär att den inneboende inte har egen kontakt med din hyresvärd. All kommunikation med hyresvärden tar du som står på förstahandskontraktet av lägenheten. Det är viktigt att veta att du, i en situation som hyresvärd, inte har möjlighet att få stöd av oss på Hyresgäst­föreningen om en tvist skulle uppstå̊ mellan dig och den inneboende.

Ta inte ut för mycket i hyra

Kom ihåg att du inte får ta ut högre hyra av din hyresgäst än vad du själv betalar i hyra. Om du hyr ut en del av din lägenhet ska hyran motsvara en proportionerlig andel av din egen hyra i förhållande till hur stor del av lägenheten du hyr ut. Du får göra påslag för möblering och annan utrustning (maximalt 15 procent av hyran om du hyr ut fullt möblerat), samt för faktiska kostnader för andra nyttigheter som ingår. Du riskerar att förverka din hyresrätt om du tar ut för hög hyra, och detta gäller även om du hyr ut till inneboende.

Deposition av inneboende

Du som hyresvärd kan ta ut en deposition som en säkerhet för hyresavtalet. Depositionen är inte en förskottshyra och summan bör motsvara en till ett par månadshyror. Depositionen betalas tillbaka efter utflytt förutsatt att lägenheten och eventuella möbler är i avtalat skick.

Ta inte ut annan ersättning

Det är brottsligt att begära eller ta emot en särskild ersättning för att någon ska få hyra en del av din bostad. Du får alltså̊ inte begära eller ta emot ersättning förutom skälig hyra. Din hyresrätt förverkas när du lägger ut en annons, skriver eller säger att du vill ha en ersättning och din hyresvärd kan komma att säga upp dig.

Behövs ett inneboendekontrakt?

Det finns inget krav på att du måste ha ett skriftligt kontrakt när du har en inneboende. Däremot rekommenderar vi dig alltid att skriva ett inneboendekontrakt och spara en kopia. Muntliga avtal gäller också men då riskerar det lätt att bli missförstånd. Här hittar du mallar för blanketter och avtal.

Hur länge får man ha en inneboende?

Hyrestiden får du komma överens om tillsammans med din inneboende. Antingen under en tidsbegränsad period eller tills vidare. Vill du sedan säga upp kontraktet finns det lite olika regler som kan vara bra att känna till.

Uppsägning av tillsvidareavtal för inneboende

Om ni valt att skriva ett inneboendekontrakt tills vidare är uppsägningstiden tre kalendermånader. Det går att avtala en kortare uppsägningstid än så men då gäller det endast till förmån för den inneboende, du som hyresvärd måste alltid ge den inneboende minst tre kalendermånaders uppsägningstid. Har ni avtalat om längre uppsägningstid än tre kalendermånader gäller det bara för dig som hyresvärd, den inneboende har ändå rätt att säga upp avtalet med tre kalendermånader.

Uppsägning vid tidsbestämda hyresavtal

Om inneboendekontraktet gäller för en tidsperiod som är nio månader eller kortare och dessutom inte innehåller några villkor om uppsägning upphör avtalet automatiskt vid hyrestidens slut. Det betyder att varken du eller den inneboende behöver säga upp kontraktet, som slutar att gälla vid hyrestidens slut.

Om inneboendekontraktet däremot gäller för en period som är längre än nio månader eller innehåller villkor om uppsägning måste antingen du eller den inneboende säga upp avtalet för att det ska upphöra till kontraktidens slut. Beroende på̊ hur lång tid kontraktet gäller måste uppsägningen göras en viss tid innan hyrestidens slut för att uppsägningen ska vara giltig. För att en uppsägning ska gälla måste den lämnas skriftligt till den inneboende.

Gäller min hemförsäkring för en inneboende?

Glöm inte att ha koll på din hemförsäkring. Olika regler kan gälla så det är viktigt att du kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller när du ska hyra ut en del av ditt hem till inneboende.

Mer information

Som medlem kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information, stöd eller råd.

 

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies