Erik Yngvesson
Erik Yngvesson
I den lokala hyresgästföreningen Rambergsstadens lokal samlas hyresgäster.

Hyresgästföreningar i region västra Sverige

I region västra Sverige finns det idag 13 hyresgästföreningar vars uppdrag är att fokusera på bland annat förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete och att stödja och utveckla lokalt engagemang.