Erik Yngvesson
Erik Yngvesson
I den lokala hyresgäst­föreningen Rambergsstadens lokal samlas hyresgäster.

Hyresgäst­föreningar i region västra Sverige

I region västra Sverige finns det idag 13 hyresgäst­föreningar vars uppdrag är att fokusera på bland annat förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete och att stödja och utveckla lokalt engagemang.