Rekrytera medlemmar vid en aktivitet
Hyresgäst­föreningen

För dig som är förtroendevald och ska rekrytera medlemmar

Här hittar du som är förtroendevald i någon av regionerna Sydost, Västra Sverige samt Norra och Södra Skåne information kring rekrytering av medlemmar vid aktiviteter.

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad. När du exempelvis har en aktivitet uppstår naturligt tillfällen att även ställa frågan om medlemskap, dessa tillfällen måste vi använda. Här kommer användbara tips.

Tjej som funderar
Hyresgäst­föreningen

Så gör du

Inför en aktivitet kan ni på förhand bestämma en eller två i föreningen som är lite extra ansvariga för just rekryteringen. Sätt ett rimligt mål, hur många tror ni att ni kan rekrytera?

Förbered material genom att skriva ut:

Skriv in en medlem med 5122
Du låter personer bli medlemmar genom att de direkt fyller i medlemskap på webben via länken som är anpassad med er rekryteringskod. Länken hittar du här

Om personen är intresserad men vill fundera lite hemma eller hellre fyller i sina uppgifter på papper så kan ni ta fram medlemsblanketten. Där finns er kod redan förtryckt. Blanketten finns för utskrift till höger under ”Dokument”.

Din egen rekryteringskod
Som förtroendevald har du en egen rekryteringskod: 5122. Koden anges alltid när du rekryterar en medlem. På det viset kan vi enkelt följa upp hur många medlemmar som rekryterats av en förtroendevald. Framöver är det tanken att föreningar ska sätta mål kring hur många medlemmar ni kan värva vid aktiviteter årligen, genom koden kommer vi därför också kunna följa upp målen.

Kurser och nätverk
Inom kort kommer du bjudas in till kurser, nätverk och inspirationsträffar där vi pratar rekrytering vid aktiviteter. Håll utkik här, så snart vi har datum klara så öppnar vi anmälan via webben och fyller på med information här.

Varför gör vi det här?
Läs mer om Hyresgäst­föreningens mål och vision här

Kontakt

Magnus Djerf

Magnus Djerf

Förtroendemannastrateg, Västra Sverige

Skicka e-post