Välkommen hem till mig
Hyresgästföreningen

För din lokala hyresgästförening

Under året kommer din lokala hyresgästförening ha styrelsemöten, årsmöten, verksamhetsplanering och kanske anordna olika typer av aktiviteter. Här samlar vi aktuella mallar ni kan använda er av för varje tillfälle.

lh årsmöte
Alexandra de León

Allt inför årsmötet

Allt inför styrelsemötet

  • Dagordning
  • Protokoll 

Fler mallar & guider 

  • Samrådsmöte
  • Trygghetsvandring
  • Flygblad för aktiviteter
  • Anordna ett digitalt möte
  • Guide “Så håller du ett värvande samtal”
  • LH på sociala medier
  • Ekonomi
Montage engagemang
Montage: Jessica Collin

Bildningsprogrammet 

Välkommen till vårt digitala bildningsprogram! Bildningsprogrammet vänder sig till dig som medlem och förtroendevald i Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Utbudet kommer fyllas på efterhand och det är bra för dig och din styrelse att hålla utkik efter kurser som passar er. 

Kurser riktade till dig som är förtroendevald

Fler kurser för medlemmar

Övrigt bildningsmaterial

Mer om Hyresgästföreningen  

Läs mer om Hyresgästföreningens mål, visioner och hur organisationen är uppbyggd. Här finns information om framtidsprogrammet, Hyresgästföreningens historia,  

Läs mer här

Stadgar

Stadgar och etiska regler antagna av förbundsstämman 2020, gällande från 1 januari 2022. 

Till stadgarna