hemförsäkring

Därför ska du ha en hemförsäkring

När det har brunnit i ett hyreshus är det inte ovanligt att det visar sig att en eller flera hyresgäster saknar en hemförsäkring. En hemförsäkring hindrar inte en brand eller att någon bryter sig in, eller att en vattenskada uppstår i lägenheten. Men du kan få ersättning för hela eller delar av förlusten och skadorna om du har en hemförsäkring.

Är du medlem i ett fackförbund är det möjligt att hemförsäkring ingår i medlemskapet. Kolla upp med ditt fack om hemförsäkring ingår innan du tecknar en ny försäkring.

Med en hemförsäkring får du tryggheten i att inte stå helt ensam om olyckan är framme. Att veta att du kan ha rätt att få ekonomisk hjälp till att ersätta saker som har stulits eller förstörts.

Men det finns också en annan anledning varför det är viktigt med en hemförsäkring. Om en skada du är ansvarig för drabbar dina grannar är du ersättningsskyldig. I ett sådant läge kan försäkringen täcka upp.

Vad täcker hemförsäkringen?

En hemförsäkring gäller oftast för ditt hem, din bostad och källar- eller vindsförråd som är knutna till din lägenhet. Hemförsäkringen gäller uteslu­tande materiella skador och förluster av föremål, kläder och liknande. Den gäller inte för personskador.

Det går också att teckna tillägg till hemförsäkringen som allrisk, reseskydd (detta ingår hos vissa bolag) men även här är det viktigt att jämföra mellan de olika bolagen.

Var kan jag teckna en hemförsäkring?

Om inte alla så har de allra flesta försäkringsbolag erbjudande om att teckna (avtala om/köpa) hemförsäkring. Innehållet (villkoren) i försäkringen kan skilja sig åt mellan de olika bolagen så det kan löna sig att jämföra.

Vad kostar det?

Avgiften (försäkringspremien) kan också skilja sig åt mellan bolagen men den bygger på lägenhetens storlek samt på vad du själv uppger och upp­skattar att dina ägodelar (lösöret) är värt. Uppskattar du att dina ägodelar är väldigt dyra får du betala en högre avgift (försäkringspremie).