marknadshyresrapport2021
Ramboll

Marknadshyror i Stockholm

Införs marknadshyror i Sverige skulle det leda till kraftiga hyreshöjningar i Stockholm. Hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 52 procent med ett spann på 30 och 85 procent. Det visar rapporten som konsultbolaget Ramboll har utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Marknadshyreskollen

Vad är marknadshyreskollen?

Marknadshyreskollen är ett verktyg som låter dig se hur nio (9) städer i Sverige kan komma att påverkas av marknadshyror, både boendekostnader för hyran, och privatekonomin. 

  • Bor du i Stockholm kan du använda dig av marknadshyreskollen.

Du kan söka via en karta eller genom att skriva in valfri adress. Beroende på stadsdel och stad får du information om nuvarande genomsnittliga hyra, förändrad hyra med ett system med marknadshyror och vilka konsekvenserna blir för din privatekonomi i form av minskat konsumtionsutrymme.

Glöm inte att skriva på vårt upprop mot marknadshyror!

Vad skulle det innebära om marknadshyror blev verklighet i Stockholm?

Just nu pågår en utredning om att införa så kallad fri hyressättning i nyproduktion. Ett betänkande är beräknat till den 31 maj 2021. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att innebära konsekvenser både för samhällsutvecklingen i allmänhet och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporten som konsultföretaget Ramboll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen. 

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Resultatet visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i Stockholm. Hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 52% och hyresgästerna skulle behöva lägga 14% mer av sin disponibla inkomst på hyran.

Här hittar du rapporten i sin helhet

Hyresgästföreningen är en intresseorganisation för landets hyresgäster. Vi vill slå vakt om hyresgästers rättigheter och värna rätten till en trygg bostad. Marknadshyresrapporterna är en viktig del i att med fakta kunna tydliggöra hur ett system med marknadshyra kan komma att påverka hyresgästers boendekostnader och samhällsutvecklingen i stort. Till höger ser du dem nio städer vi har undersökt.

Vill du engagera dig i arbetet mot marknadshyror?

Så kan du delta i arbetet mot marknadshyror