En man står på en balkong.

Bostadspolitik i andra länder

I den här rapportserien undersöker vi hur bostadspolitiken fungerar i våra grannländer. Vi kollar på vilka likheter och skillnader som finns, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Men varför gör vi detta? Jo, för att se vad Sverige egentligen kan lära sig av andra länders bostadspolitik.