Hyra i andrahand
Emelie Gårdeler

Att hyra i andra hand

På grund av den stora bostadsbristen, speciellt bristen på hyresrätter, tvingas många bo i andra hand eller under andra mer osäkra former.

Annonserna om andrahandsboende ökar liksom kostnaderna för att hyra i andra hand. De som har det yttersta ansvaret för bostadsbristen är landets politiker, både stat och kommun måste tillsammans ta ett mycket större ansvar för  att lösa bostadsbristen genom en aktiv social bostadspolitik.

Hyra i andrahand

Om din andrahandshyra verkar vara för hög kan du som medlem kontakta oss på Hyresgäst­föreningen för en bedömning. Att kräva tillbaka hyra från din hyresvärd kan bli en juridisk process. I så fall hjälper våra jurister dig. En förutsättning är att du är medlem när tvisten uppstår.

Du som hyr en lägenhet i andra hand ska betala en skälig hyra. Reglerna skiljer sig åt beroende på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt.

Hyr du en hyresrätt i andra hand ska du endast betala en skälig hyra vilket i princip är samma som förstahandshyresgästen själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är fullt möblerad handlar det om ett påslag på ungefär 10 procent. Utöver möbler kan exempelvis fri hushållsel, internet eller parkeringsplats ingå. Förstahandshyresgästen har då rätt att få ersättning för det.

Den som hyr en bostadsrätt i andra hand kan få betala en kostnadsbaserad hyra. En kostnadsbaserad hyra får inte vara högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad. Detta innebär i princip uthyrarens boendekostnader inklusive kostnader för eventuella bolån. När det gäller kapitalkostnaden så beräknas den utifrån bostadens marknadsvärde. Även i det här fallet får den som hyr ut ta ut ersättning för möbler och faktiska kostnader. Som hyresgäst i en bostadsrätt går det inte att få tillbaka en oskälig hyra i efterskott. Däremot går det att få hyran prövad för tiden framåt.

Ansökan om återbetalning eller prövning

En ansökan om återbetalning av oskälig andrahandshyra för en hyresrätt måste ha skickats in till hyresnämnden senast tre månader efter att hyresförhållandet avslutades. En eventuell återbetalning gäller två år bakåt i tiden från det att hyresnämnden fått ansökan. Har du ännu inte flyttat ut går det att begära en skälig hyra för den fortsatta uthyrningen.

Som hyresgäst i en bostadsrätt kan du inte begära hyressänkning bakåt i tiden. Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du däremot få hjälp med att få hyresvillkoren prövade. En villkorsändring av kostnadsbaserad hyra kan tidigast göras från den dag som ansökan inkommit till hyresnämnden.

Deposition

Det är vanligt att den som hyr ut sin lägenhet kräver en deposition. Ofta leder det till konflikter vid utflyttning. Förstahandshyresgästen kan vägra att återbetala hela eller delar av depositionen med hänvisning till exempelvis skador. I vissa fall uppstår dessa krav efter att andrahandshyresgästen begärt återbetalning av oskälig hyra. Juridiskt sett är detta två olika processer, men det är inte sällan vi når en överenskommelse där båda parter blir nöjda. Tänk på att det är viktigt att ni tecknar ett avtal om depositionen. Betala aldrig några “svarta pengar” till förstahandshyresgästen!

Inneboende

Om upplåtelsen avser ett eller flera rum i en lägenhet ska andrahandshyresgästen betala en hyra som motsvarar den andel av bostaden som han eller hon får utnyttja. Hyreskostnaden för gemensamma utrymmen i lägenheten ska delas mellan förstahands- och andrahandshyresgästen.

Möblerad lägenhet

Om lägenheten är fullt möblerad får förstahandshyresgästen göra ett tillägg på högst 15 procent av hyran. Förstahandshyresgästen har dessutom rätt till ersättning för andrahandshyresgästens andel av kostnaderna för exempelvis internet, el eller andra nyttigheter som ingår i förhyrningen.