Öppet brev till politiker

Slopa vinstuttagen ur allmännyttan - öppet brev till kommunpolitiker

Kenneth Gustavsson, Hyresgäst­föreningen södra Skånes regionordförande, skriver ett öppet brev till politiker med uppmaningen att slopa vinstuttagen från de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen. Brevet skickas till ca 100 politiker i Malmö, Lund, Svedala, Trelleborg, Ystad, Burlöv, Simrishamn samt Tomelilla.

Lätta på vinstkrav och avstå värdeöverföringar från ditt kommunala allmännyttiga bostadsföretag!

Den senaste tiden har bostadsföretag och hyresvärdar – privata som kommunala – gått ut och varnat för höga hyreshöjningskrav i höstens förhandlingar. Hyresgästernas marginaler är ofta starkt begränsade och många har svårt att hantera hyreshöjningar. Detta i tillägg till drastiskt ökade matpriser, skenande konsumtionspriser och tredubblade elräkningar. Vi får dagligen samtal från hyresgäster som är oroliga för att få ekonomin att gå ihop.

Effekterna av två års pandemi och, i kölvattnet av det pågående kriget i Ukraina, en energikris, sätter djupa spår i den rådande samhällsekonomiska utvecklingen. Med stigande inflation, varsel om ränteökningar och en säsong med överhängande risk för skenande energipriser står vi inför ett mycket svårt läge – både privatpersoner, företag och kommuner.

Det skapar ett tufft utgångsläge för höstens hyres­förhandlingar där parterna gemensamt och med respekt och förståelse för varandras intresse har en utmaning i att nå uppgörelser som är hållbara för alla – bostadsföretag såväl som för hyresgäster.

Om människor inte klarar av att betala hyran kommer vi ha ett omfattande samhällsproblem som kommer att drabba individ, kommun och stat.

Du som kommunal beslutsfattare kan hjälpa oss och bostadsföretagen att navigera igenom det mycket svåra läget genom att bidra till hållbara lösningar i årets hyres­förhandlingar:

  • Lätta på vinstkraven för din kommuns allmännyttiga bostadsföretag och acceptera tillfälliga nollresultat eller mindre underskott, parerade av tidigare års goda resultat.

  • Avstå alla former av värdeöverföringar från bostadsföretaget till kommunen så att alla pengar får stanna kvar och kan stärka bolagets möjligheter att hantera den rådande situationen.

  • Begränsa eventuella höjningar av kommunala taxor, där möjlighet finns.

Låt oss gå igenom det ekonomiska krisläget tillsammans och hjälpas åt att göra det hanterligt för alla – kommuner, bostadsföretag och hyresgäster!


Kenneth Gustavsson
Regionordförande
Hyresgäst­föreningen, Region södra Skåne