Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Lyckat webbinarium om en hållbar stadsutveckling

Trygghet samt möjlighet till påverkan och inflytande är det som är allra viktigast för Hyresgäst­föreningens medlemmar. Det framgår av de årliga undersökningar som vi genomför. Vi vill därför ta tillvara på de boendes kunskaper och lyfta dem.

Torsdagen den 3 juni klockan 18:00 - 19:30 höll Hyresgäst­föreningen ett webbinarium med temat Malmfälten och en hållbar samhällsomvandling.

Boende i Malmfälten har i många år fått bevittna hur deras samhällen har förändrats. Hus och vägar har försvunnit och ny infrastruktur växer fram och kommer att göra så i många år framöver. 

Samhället står inför många utmaningar, vilka påverkar oss på olika sätt och i varierande grad. Det är då viktigt att vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara förutsättningar, för såväl dagens som morgondagens medborgare. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Syftet med webinariet var att skapa engagemang kring vad som ska ske i Malmfälten och hur kan olika aktörer samverka.

Här nedan kan ni se hela webbinariet i sin helhet.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies