Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Arbete med hållbar stadsutveckling

Samhället står inför många utmaningar, vilka påverkar oss på olika sätt och i varierande grad. Det är då viktigt att vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara förutsättningar, för såväl dagens som morgondagens medborgare. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Hyresgäst­föreningen är en bred samhällsaktör som på olika sätt och i olika sammanhang arbetar med dessa frågor. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgäst­föreningens ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av:

  • Levande städer och stadsdelar
  • Grönstruktur och ”blåytor”
  • Trygga städer och stadsdelar 
  • Bygg blandat och attraktivt

I arbetet med hållbar stadsutveckling ingår LITA-modellen, som du kan läsa mer om här.

Det har även publicerats två rapporter, nummer ett och nummer två. Tre till ska komma.

 

study group
Unsplash

Studiecirkel i LITA

Du och din förening eller arbetsgrupp kan välja att genomföra studiecirkel i LITA. 

Här kan du ta del av en PDF kring hur du kan gå tillväga.

Nedan finner du studiehandledningar för varje del: