Mötesplats
Hyresgästföreningen

Arbete med hållbar stadsutveckling

Samhället står inför många utmaningar, vilka påverkar oss på olika sätt och i varierande grad. Det är då viktigt att vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara förutsättningar, för såväl dagens som morgondagens medborgare. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Hyresgästföreningen är en bred samhällsaktör som arbetar med dessa frågor. Det gör vi på olika sätt och i olika sammanhang. Vi är en naturlig samverkanspart som gärna deltar i samhällsutvecklingen och de processer som ingår i den. Ju tidigare vi alla kan vara med – desto bättre.

Hyresgästföreningens ser på hållbar stadsutveckling och samhällsplanering i termer av:

Levande städer och stadsdelar
Grönstruktur och ”blåytor”
Trygga städer och stadsdelar 
Bygg blandat och attraktivt

I arbetet med hållbar stadsutveckling ingår LITA-modellen, som du kan läsa mer om här.

Det har även publicerats två rapporter, nummer ett och nummer två. Tre till ska komma.

 

study group
Unsplash

Studiecirkel i LITA

Du och din förening eller arbetsgrupp kan välja att genomföra studiecirkel i LITA. 

Här kan du ta del av en PDF kring hur du kan gå tillväga.

Nedan finner du studiehandledningar för varje del:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4