Vybild över Boden
Mostphotos

Förhandlingarna om hyrorna i Boden har avslutats i oenighet

Fastighetsägarna viker inte från sitt krav på 10,79 procent i hyreshöjning vilket vi i Hyresgäst­föreningen inte kan gå med på. Vi har därför beslutat oss för att inte återuppta förhandlingarna.

Onsdag den 15 februari meddelar Hyresgäst­föreningen Norrland sin motpart, Bäckmans fastigheter, Wikstens fastigheter och Fastighetsägarna Mitt Nord i Boden att de inte kommer att återuppta förhandlingarna angående hyreshöjningar för 2023.  

Förhandlingarna har varit långdragna och avbröts i slutet av januari eftersom parterna inte kunde enas om en ny hyra för 2023.

Fastighetsägarna återkom och ville fortsätta förhandla med samma yrkande som tidigare det vill säga 10,79 procent.

Hyresgäst­föreningen har därför beslutat att inte gå in i förhandlingarna på nytt.

Vad händer nu?

Hyresgäst­föreningen kommer att informera berörda medlemmar i Boden.

Här kan du läsa vad media skriver om detta.