Illustration av ett bostadsområde Text Hjälpredan

För er med ekonomi hos Hyresgäst­föreningen i Norrland

Information om ekonomi för lokala hyresgäst­föreningar som har sin ekonomi hos Hyresgäst­föreningen.

Inköp med faktura 

Om Hyresgäst­föreningen sköter ekonomin för din lokala förening är det enklast att handla med faktura. Fakturan ska då ha adressen: Hyresgäst­föreningen Reg Norrland
Kund Id HGF1012
106 42 Stockholm
Referens eller Objekt id ska vara 01–32–förening- eller LH-nummer.

Ett fakturaunderlag/rekvisition lämnas på inköpsstället där det framgår vad man handlat, vem som handlat och syftet med inköpet enligt verksamhetsplanen. Företaget skickar därefter en faktura till Hyresgäst­föreningen med fakturaunderlaget bifogat. Kan inte butiken bifoga fakturaunderlaget/rekvisitionen så måste du skicka en kopia till närmaste kontor så vi ser att fakturan som kommer är korrekt.   

Utlägg 

Ytterligare ett betalningsalternativ är att betala inköpet kontant med egna pengar. Krav på beslut är detsamma som i de övriga exemplen ovan. Kvittot på inköpet skickas tillsammans med blanketten Arvodesräkning Caroline Kjellsson, Hyresgäst­föreningen, Västra Norrlandsgatan 10D, 903 27 Umeå. Blanda aldrig privata inköp med inköp till Hyresgäst­föreningen utan se till att få ett separat kvitto. 

Arvoden och ersättningar 

När den lokala hyresgäst­föreningen anlitar någon att utföra en tjänst mot ersättning och personen inte har F-skattsedel tillkommer kostnad för skatt och sociala avgifter. Detta sker via utbetalning från regionens löneenhet. Ni använder då mallen Arvodesräkning. Beslut om ersättningen ska finnas protokollfört.  

Om personen som anlitas kommer från ett företag skickar de en faktura till adressen ovan under inköp med faktura.  

Om ersättningen gäller person som anlitats för en kulturaktivitet så kan det vara idé att i förväg kontakta ABF för att göra ett samarrangemang. ABF kan eventuellt stå för en del av kostnaden.  

Intäkter 

Alla former av intäkter måste redovisas. Region Norrland är idag kontantfri, vi har inga kontantkassor. Vid till exempel uthyrning swishar hyrestagaren summan till oss eller betalar till bankgiro.  

Swish  

Regionen har idag ett Swish-konto. När du använder det ska du skriva vad insättningen gäller i meddelanderaden och gärna det nummer som är unikt för din lokala hyresgäst­föreningen. Fråga någon erfaren om du inte vet numret! 

Region Norrlands Swish: 123 690 5459.    

Redovisning av insättning syns i de ekonomirapporter som skickas ut tre gånger per år. Underlag som avser insättning ska finnas tillgängliga vid revisionen per den sista december.