Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Lokal hyresgäst­förening Norrland

Genom att bilda eller delta i en lokal hyresgäst­förening kan du representera dina grannar och jobba för att förbättra ert bostadsområde. Eftersom styrelsen i en lokal hyresgäst­förening blir vald av medlemmarna, har du då dina grannars mandat att jobba för dem och att till exempel ta upp vissa saker med er hyresvärd.

Genom en lokal hyresgäst­föreningen kan du både engagera och organisera hyresgästerna för att tillsammans förbättra ert bostadsområde och driva frågor som är viktiga för just er. För att få reda på vad dina grannar tycker, är det bra att ha en öppen kommunikation. Det kan man till exempel göra genom enkäter, bostadsmöten eller annat. 

Här är en snabb guide till hur man startar upp en lokal hyresgäst­föreningen. Du får så klart också hjälp och stöttning från våra anställda: 

  • Kontakta oss så får du hjälp med en kallelse till medlemmarna i området. På uppstartsmötet bildas en tillfällig styrelse som har mandat att verka fram till årsmötet i februari månad. Är det nära februari väntar man till dess och kallar direkt till ett riktigt årsmöte.
  • Den tillfälliga styrelsen som ska bestå av minst tre personer: ordförande, kassör och sekreterare. Ni får alla handlingar som ni behöver från anställda, till exempel lathundar och rapportblanketter.
  • Den tillfälliga styrelsens uppgifter är att förbereda årsmötet och arbeta för att få fram förslag på ledamöter och ersättare att ingå i styrelsen.
  • Det kan finnas pengar att tillgå från tidigare verksamhetsmedel från en nedlagd eller vilande förening, annars får den nya föreningen stöd från sin kommunala förening. De kan också hjälpa till att söka verksamhetsmedel för kommande år om den tillfälliga styrelsen bildas i tid.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

 
Jag är intresserad! Hur gör jag nu?

Vad roligt, vi vill gärna ha kontakt med dig. Skicka ett meddelande med dina tankar och frågor till intresseradmedlemnorrland@hyresgastforeningen.se så hör vi av oss till dig.