Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Förhandlingsuppdraget Norrland

Vill du vara med och påverka ditt och dina grannars boende, för idag och för framtiden? Varje år läggs ett stort fokus på förhandlingar om hyran, då alla hyreslägenheters hyra förhandlas om och justeras. Men Hyresföreningens förhandlingar med hyresvärdarna handlar om så mycket mer än bara hyror och hyreshöjningar.

Vår rätt att förhandla omfattar allt som ingår i hyran, allt som en hyresgäst får tillgång till och har rätt att disponera tack vare sitt hyresavtal. Vi förhandlar därför inte bara hyran utan också vad som ska ingå i den. På förhandlingsbordet ligger villkor om värme, vatten, standard i kök, badrum och lägenheternas andra utrymmen. Vi förhandlar också om lägenheternas tekniska förutsättningar, om värme, el, bredband och kabel-TV. Vi förhandlar även om husen, om gemensamma utrymmen som tvättstugor, förråd och hobbyrum. Till och med miljön omkring husen – grönytor, lekplatser och grillplatser och så vidare omfattas av vår förhandlingsrätt.  

Om vi har fullmakt från en medlem kan vi också begära förhandling om hyresavdrag och att hyresvärden får rätta till fel som gjorts av till exempel hantverkare. Att företräda hyresgästerna och Hyresgäst­föreningen är därför att vara med och påverka boendekostnad likväl som alla boendevillkor för hyresgästerna – enskilt såväl som kollektivt. 

Du kan göra skillnad 

Hyresgäst­föreningens roll som förhandlingspart på hyresbostadsmarknaden är det allra starkaste verktyget för hyresgästerna att påverka sina boendevillkor och sin boendekostnad. Hyresgästernas förutsättningar i sitt boende är nära sammanlänkat med ett brett spektrum av andra socialpolitiska frågor. Uppdraget att förhandla goda villkor för hyresgästerna är därför ett samhällspolitiskt uppdrag, att säkerställa en viktig och grundläggande del av hyresgästernas levnadsstandard – boendet. Med detta viktiga uppdrag följer därför en faktisk möjlighet att påverka levnadsförutsättningarna för hyresgästerna och därmed att göra en avgörande skillnad för samhället, dess utveckling och för individerna i det.


För att bli förhandlingsdelegat behöver du: 
• vara betalande medlem.
• bo hos den hyresvärd du väljs till uppdrag för.
• vara intresserad och engagerad i frågan.
• bli vald på årsmötet.
 
Som förhandlingsdelegat är du med och: 
• är hyresgästernas röst och språkrör i förhandlingar med din hyresvärd.
• företräder Hyresgäst­föreningen i förhandlingar med din hyresvärd.
• fattar beslut om upplägg och kollektiva avtal med din hyresvärd. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Jag är intresserad! Hur gör jag nu?

Vad roligt, vi vill gärna ha kontakt med dig. Skicka ett meddelande med dina tankar och frågor till intresseradmedlemnorrland@hyresgastforeningen.se så hör vi av oss till dig.