Årsmöten norra Skåne

Här har hyresgäst­föreningens region norra Skåne samlat information om årsmöten. De flesta dokument är i pdf-format. Behöver du som förtroendevald dem i annat format kan du höra av dig till regionkontoret.

Lokal Hyresgäst­förening (Lh)

Den lokala hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte och detta ska, enligt stadgan, hållas innan februari månads utgång. Enligt stadgarna ska medlemmen fått kallelsen senast 2 veckor innan årsmötet. Vill den lokala Hyresgäst­föreningen ha hjälp att skicka ut kallelsen kontaktas regionkontoret 4 veckor innan utsatt årsmötesdatum. Underlag för kallelse till lokal hyresgäst­förening.

Gör lokala hyresgäst­föreningen kallelsen själv finns här en mall att använda för detta: Mall kallelse LH årsmöte neutral

En verksamhets­berättelse beskriver vad föreningen gjort under det senaste verksamhetsåret och används både vid revison och årsmöte. För att underlätta finns här en mall för verksamhets­berättelsen att utgå från.

Aktivitetsplanen beskriver planerad verksamhetsinriktning från årsmöte till årsmöte, det vill säga från 1 mars till 28 februari nästkommande år. Denna ska presenteras och klubbas på årsmötet. Mall för aktivitetsplan finns här.

Mallar ekonomi Lh
Huvudbok LH med årsavslut 2024
Inventarieförteckning
Plats för kvitto
Swedbank ansökan inkl instruktioner

Mallar till Lh årsmöte
Dagordning
Årsmötesprotokoll

Mallar till Lh konstituerande möte
Dagordning
Protokoll konstituerande möte
Uppdragsblankett

Hyresgäst­förening (FS)

Här finns mallar som ska fungera som hjälp att genomföra årsmötet i kommunföreningen/föreningsstyrelsen.

Verksamhets­berättelse - att tänka på
Dagordning FS årsmöte
Årsmötesprotokoll FS
Dagordning FS konstituerande möte
Protokoll FS konstituerande möte
Uppdragsblankett - FS
Uppdragsblankett - fullmäktigeledamöter
Uppdragsblankett - förhandlings­delegater
Uppdragsblankett - husombud
Uppdragsblankett - aktivitetsgrupp

Ekonomi föreningsstyrelser
Bankkassaredovisning föreningar 2024
Inventarieförteckning 2023
Plats för kvitto
Swedbank ansökan inkl instruktioner