Gruppbild på regionstyrelsen i Hyresgästförening region norra Skåne
Foto: Mikael Malmborg
Regionstyrelsen i Hyresgästförening region norra Skåne.

Regionstyrelse region norra Skåne

I maj 2021 hölls regionens fullmäktigemöte digitalt. Liz Jönsson är från och med 1 september 2021 tillförordnad regionordförande.

T.f Ordförande

Liz Jönsson

Ledamöter

Marianne Knutson
Leif Larsson
Ing-Britt Levin
Irene Lindgren
Rolf Malmberg
Tomas Svensson
Christer Berglund

Ersättare

Eva Wigren
Marguerithe Stenslund