En gruppbild på nyvald regionstyrelse för norra Skåne.
Regionstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter samt två ersättare. På bilden saknas Madeleine Clintelöf, Eva Wigren samt Marguerithe Stenslund.

Regionstyrelse region norra Skåne

Regionens fullmäktigemöte hölls den 23 april 2022 i Helsingborg. Liz Jönsson valdes till regionordförande för 2 år.

Ordförande

Liz Jönsson

Ledamöter

Iréne Lindgren
Ing-Britt Levin
Rolf Malmberg
Jan-Åke Linderoth
Marguerithe Stenslund
Christer Berglund
Leif Larsson
Madeleine Clintelöf

Ersättare

Eva Wigren