Gruppbild på regionstyrelsen taget framför trappa
Regionstyrelsen består av ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt två ersättare. På bilden saknas Madeleine Clintelöf och Rolf Malmberg.

Regionstyrelse region norra Skåne

Regionens fullmäktigemöte hölls den 29 april 2023 i Helsingborg.

Kontakt

Porträtt bild på Liz Jönsson, regionordförande i norra Skåne.

Liz Jönsson

Liz Jönsson, regionordförande norra Skåne. Foto: Hem & Hyra

Skicka e-post