Så behandlar vi dina personuppgifter

För att kunna behandla din nominering behöver vi dina personuppgifter.

Därför behöver vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att nationella valberedningen ska kunna förbereda och lämna ett förslag till förbundsstämman att fatta beslut om.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna till och med förbundststämman den 18 juni 2023.

Så gör du för att återkalla samtycke

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke från dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Ett sådant återkallande gör du enklast genom att mejla oss på innehåll@hyresgastforeningen.se.

Läs mer i vår integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan du läsa fullständig information om vår personuppgiftsbehandling. Där finns också kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud och information om dina rättigheter gentemot oss, bland annat din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning.