Till vänster en bild på folk som står på den obebyggda platsen i Bjuv. Till höger en situationsplan över det planerade området.
Magnus Djerf/ Kaminsky Arkitektur
Till vänster: Rundvandring med Hyresgäst­föreningen, kommunen, byggherren och arkitekten på den plats i Bjuv där bostadsområdet ska byggas. Till höger: Situationsplan över området av Kaminsky Arkitektur.

Samarbete kring nytt bostadsområde i Bjuv!

Hyresgäst­föreningen, Fastighetsbolaget 3Hus, Kaminsky Arkitektur och Bjuvs kommun samarbetar när ett nytt bostadsområde i Bjuv ska byggas. Alla jobbar mot samma målbild – nöjda hyresgäster.

3Hus och Kaminsky Arkitektur har vunnit en markanvisningstävling i Bjuvs kommun och ska bygga bostäder i området Lunden. 3Hus är byggherren som ska bygga och förvalta bostäderna och Kaminsky Arkitektur gestaltar idéen. Det som gör projektet unikt för Hyresgäst­föreningen är att vår hållbarhetsmodell, kallad LITA, kommer ligga till grund för hur området utformas. LITA står för ett levande, inkluderande, tryggt och attraktivt bostadsområde. Modellen utgår från vad hyresgästerna tycker är viktigast för att trivas och känna sig trygga med sitt boende.

Hyresgäst­föreningen är med från början

– Vi har kämpat länge för att Hyresgäst­föreningen, med vår LITA-modell, ska finnas med som en viktig del av samhällsbygget, berättar Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling på enheten för folkrörelse och boutveckling. Att få vara med i ett sådant här projekt redan från början är jätteroligt. Det har varit målsättningen ända sedan första kvartalet 2018, när förbundsstyrelsen beslutade om att Hyresgäst­föreningen aktivt ska arbeta med hållbar samhälls- och stadsutveckling. Tidigare har vi varit inblandade i att utveckla och förtäta redan existerande bostadsområden, men vi har aldrig varit med så här tidigt i ett projekt.

Ett hållbart bostadsområde

Bostadsprojektet i Bjuv kommer innehålla flera komponenter som Hyresgäst­föreningen gärna ser inom ramen för LITA och ett hållbart bostadsområde. Det blir en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och storlekar som vävs samman med den befintliga stadsparken och skateparken. Vi kommer få se gårdsmiljöer och grönytor mellan husen som ger möjlighet till odling och avkoppling, såväl som korsande stråk och mindre torg som inbjuder till möten och gynnar integration. Ju fler människor som är där, desto tryggare upplevs platsen.

Positivt samarbete

Joakim Lindahl,projekt- och fastighetsutvecklare på 3Hus, menar att LITA modellen går hand i hand med deras långsiktiga hållbarhetstänk. Han är mycket positiv till samarbetet med Hyresgäst­föreningen och ser många fördelar med att ha med oss som en innovativ diskussionspartner, där vi kan bidra med våra kunskapsperspektiv. Att vi jobbar mot samma målbild - att få riktigt nöjda hyresgäster, är ännu en fördel.

– Samarbetet med Hyresgäst­föreningen och LITA modellen bygger på att lyssna in och ta till vara på hyresgästernas synpunkter redan i ett tidigt skede. Vi vill bygga för dem som ska bo där – därför är det viktigt att vi bygger så som de vill ha det. Då blir det win-win för alla, säger Joakim.

Vad blir nästa steg i projektet?

En rundvandring på platsen genomfördes den 5 maj med alla involverade aktörer. Projektet har byggstart 2023 och vägen dit kommer vara en samarbetsprocess. Bjuvs kommun inleder detaljplanearbetet till sommaren, där Joakim kommer att ha en nära dialog med planarkitekterna och på så sätt säkerställa att LITA-modellen implementeras i projektet på bästa sätt.

– I samarbetet kan vi dra nytta av varandras kunskaper och åstadkomma något riktigt bra tillsammans, avslutar Joakim.

 

I en serie av artiklar kommer du att få följa arbetet inom Bjuvs kommun. Vi återkommer med mer information om projektet längre fram när detaljplanen är tänkt att gå ut på samråd i slutet av sommaren 2021.