Parkmiljö.
Kenneth Berglund
Det angränsande området som idag rymmer en stor park kommer smälta ihop bra med det kommande bostadsområdet.

Vi åkte till Bjuv för att studera platsen för det nya hållbara bostadsområdet!

Vi har tidigare skrivit om Bjuvs kommuns bostadsbyggplaner för ett nytt stationsnära bostadsområde där det kommer bli en blandning av boendeformer. Det vinnande markanvisningsförslaget är utformat av Fastighets Ab 3hus och Kaminsky arkitektur. I deras förslag finns Hyresgäst­föreningens hållbarhetsmodell LITA inbakat på många plan. Efter sommaren var Bjuvs kommun klara med detaljplanen som gick ut på samråd, och vi på Hyresgäst­föreningen var nyfikna på hur mycket av vår LITA- modell som faktiskt tagits med i planen.

Orienteringskarta med utritat planområde i Bjuv.
Bjuvs kommun
Orienteringskarta med utritat planområde i Bjuv.

Kenneth Berglund, som är utredare inom stadsutveckling på Hyresgäst­föreningen och initiativtagare till vår hållbarhetsmodell LITA, är nöjd med det han ser i kommunens detaljplan. Planen innehåller mycket av det som Hyresgäst­föreningen ville få med i det kommande bostadsområdet, och vi ser att det finns en stark koppling till modellen.

”Spontant tycker jag att det finns mycket som talar för att de tankar vi har haft i samband med markanvisningstävlingen finns med i planförslaget. Främst tänker jag på det som framgår om dagvatten – nämligen öppna dagvatteninslag som bidrar till trivsel och trevnad i området. Blandad bebyggelse, med lamellhus och punkthus samt radhus, rimmar också med LITA – likväl variation avseende fasad- och byggmaterial som bidrar till attraktiva och levande miljöer”, säger Kenneth.

Planen var ute på samråd från augusti till slutet av september, där det fanns möjlighet att komma in med synpunkter till kommunen.

I skrivande stund i oktober, bearbetar och besvarar kommunen de inkomna synpunkterna och bedömer vilka ändringar som ska göras i detaljplanen. Granskning ska ske under våren 2022 och planen ska antas någon gång samma år.

Eftersom det är ett tag tills dess, passade vi på att besöka den aktuella platsen i Bjuv för att se var det nya bostadsområdet ska byggas. Kenneth åkte dit tillsammans med regionens boendeutvecklare och förtroendevalda. Deras fokus var att se på hur det angränsade området ser ut idag och hur det kommer att kunna smälta ihop med det kommande bygget. Idag omringas den tomma ytan av en grönskande och levande park.

”Vi såg hur planförslaget kommer att anpassas bra till dagens befintliga miljö”. Det går en serpentinliknande cykelväg genom parken vilken kommer ingå som en naturlig förbindelse mellan parken och det nya området. Torget som ska byggas i bostadsområdet kommer anknyta bra till den rörelse som redan sker i parken”, observerade Kenneth.  

Det finns idag många offentliga verksamheter runt parken, såsom ett friluftsbad i ena änden, dit folk rör sig naturligt fram och tillbaka. Parken inrymmer också en skatepark, lekplats, utegym samt ett sommarcafé. Många aktiviteter och möjligheter till möten, vilket lockar många, i alla åldrar. En stor del av ytan är även orörd naturmark, som kommer att få bestå.

Det nya bostadsområdet, som ska byggas på en större grusad yta efter rivna mejeri-industribyggnader, ska innehålla ungefär 80 % hyresrätter och 20 % bostadsrätter, både radhus och punkthus med lägenheter. Det kommer också bli offentliga verksamheter i bottenplan. Den nya torgmiljön är tänkt att binda samman bostäderna och fungera som en naturlig mötesplats för de boende (samtidigt som den anknyter till intilliggande miljö). 

Det blev ett lyckat studiebesök i Bjuv en solig oktoberdag. Vi ser fram emot kommande process, och uppdaterar er löpande med vad som sker.

 

Skatepark
Tre personer står bredvid varandra i en park.
Kenneth Berglund
Representanter från Hyresgäst­föreningen på besök på den aktuella platsen för det nya bostadsområdet. T.v. Göran Ryberg, ledamot i Hyresgäst­föreningens Lh-Brogårdas styrelse, Rolf Malmberg, ordförande i Hyresgäst­föreningen Nordvästskåne och Malin Pamp, boendeutvecklare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.